Vastapaino ja tieteellisten kirjojen vertaisarviointi

 

Vastapainon varsinaiset tiedekirjat käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ennen kustannuspäätöksen tekemistä. Tarkempaa tietoa arviointiprosessista sekä ohjeita vertaisarvioitsijalle löydät tästä linkistä (LATAA TÄSTÄ).

Laajalle yleisölle suunnattu yleinen tietokirjaehdotus käsitellään asiantuntevasti, mutta sitä altisteta tieteelliselle vertaisarviointiprosessille. Samaa julkaisuehdotuslomaketta (LATAA TÄSTÄ) voi käyttää kaikkiin ehdotuksiin.
 

Vastapainon käytössä on ollut keväästä 2015 lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Vastapainon vertaisarvioidut kirjat vuodesta 2015 lähtien:

2019

Lotta Junnilainen: Lähiökylä — Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta
Arto Jokinen, Markku Soikkeli, Ville Kivimäki: Isänmaan miehet — Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa
• Juha Herkman: Populismin aika
Anneli Pohjola, Tarja Kemppainen, Asta Niskala, Nina Peronius (toim.): Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö
Taina Saarinen, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen, Teija Kangasvieri (toim.): Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja
Johanna Annola, Ville Kivimäki, Antti Malinen (toim.): Eletty historia. Kokemus historiantutkimuksen käsitteenä ja näkökulmana
Anu Kantola & Hanna Kuusela: Huipputuloiset – Suomen rikkain promille
• Taina Meriluoto & Tapio Litmanen (toim.): Osallistu! Pelastaako osallistaminen demokratian?
• Matti Tuomala: Markkinat, valtio ja eriarvoisuus
• Timo Harrikari: Lastensuojelun historia - oikeuden, kulttuurin ja hallinnan murrokset
• Sari Pietikäinen & Anne Mäntynen: Uusi kurssi kohti diskurssia
• Mika Kallioinen: Kilpailu ja sääntely – institutionaalinen näkökulma Suomen taloushistoriaan
• Aini Pehkonen, Taru Kekoni, Katja Kuusisto (toim.): Oikeus päihdehuoltoon
• Karin Filander, Maija Korhonen, Päivi Siivonen: Huiputuksen moraalijärjestys – Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia

2018
Kirsi Juhila: Aika, paikka ja sosiaalityö
Kaisa Koskinen, Jaana Vuori & Anni-Kaisa Leminen (toim.): Asioimistulkkaus – Monikielisen yhteiskunnan arkea
Mari K. Niemi & Topi Houni (toim.): Media ja populismi –Työkaluja kriittiseen journalismiin
Pertti Haapala (toim.): Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000)
Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (toim.): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi
Pekka Isotalus, Jari Jussila & Janne Matikainen (toim.): Twitter viestintänä
Sami Kolamo: Mediaurheilu
Mari Maasilta & Kaarina Nikunen (toim.): Pakolaisuus, tunteet ja media
Aini Linjakumpu: Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot

2017
Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori (toim.): Tutkimushaastattelun käsikirja
Merja Koivula, Anna Siippainen & Paula Eerola-Pennanen (toim.): Valloittava varhaiskasvatus
• Mari Murtonen (toim.): Opettajana yliopistolla
• Johanna Niemi, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia (toim.):  Sukupuolistunut väkivalta
• Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (toim.): Poliittinen valta Suomessa
• Emilia Palonen & Tuija Saresma (toim.): Jätkät ja jytkyt
• Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Asta Niskala & Hannu Lyly (toim.), Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi
• Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen: Puheterapia
• Juha Suoranta: C. Wright Millsin sosiologinen elämä

2016
• Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Kati Launis & Jussi Ojajärvi (toim.): Luokan ääni ja hiljaisuus
• Rosi Enroth, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.): Huostaanotto
• Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen
• Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi
• Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra
• Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.):  Ruumiillisuus ja työelämä
• Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.): Keskustelunanalyysi
• Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historian teoria
• Esa Väliverronen: Julkinen tiede

2015
• Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen (toim.): Koko elämä töihin
• Matti Hyvärinen, Eriikka Oinonen & Tiina Saari (toim.): Hajoava perhe
• Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu
• Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle
• Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.): Rauhaton rauha
• Kari Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jockum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen: Kenen media?
• Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.): Media lapsiperheessä
• Aini Linjakumpu: Uskonnon varjot
• Rauli Mickelsson: Suomen puolueet
• Hannu Simola: Koulutusihmeen paradoksit
• Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historianfilosofia