Vastapaino ja tieteellisten kirjojen vertaisarviointi

Ymmärrämme hyvän kirjallisuuden päälle ja ymmärrämme tieteellisen kirjoittamisen laajasti.  Vertaisarvioiduksi tarjotut kirjat käsitellään Vastapainon toimitusneuvostossa, joka päättää refereekierrokselle lähettämisestä. Vastapaino on arvostettu tieteellinen kustantaja.

Vastapainon varsinaiset tiedekirjat käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ennen kustannuspäätöksen tekemistä. Tarkempaa tietoa arviointiprosessista sekä ohjeita vertaisarvioitsijalle löydät tästä linkistä (LATAA TÄSTÄ ohjeet vertaisarviointiin).

Käsikirjoituksia ja suunnitteluvaiheessa olevia kirjaideoita voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse. Lataa seuraavasta linkistä julkaisuehdotuslomake, täytä se huolellisesti ja lähetä sähköpostilla kustantaja Kimmo Jylhämölle. 

Vastapainon käytössä on ollut keväästä 2015 lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.


 

Toimitusneuvosto

Marko Ampuja, Kristiina Brunila, Teppo Eskelinen, Sauli Havu, Hannele Harjunen, Tiina Heikkilä, Olli Herranen, Ari-Elmeri Hyvönen, Ville Hämäläinen, Lasse Immonen, Sanna Kivimäki, Ville Kivimäki, Ida Koivisto, Juha Koivisto, Hanna Kuusela, Meri Kytö, Hannu Laurila, Lauri Lahikainen, Kirsti Lempiäinen, Mona Mannevuo, Maija Mattila, Anne Mäntynen, Terhi Ravaska, Martina Reuter, Tero Toivanen, Tuukka Tuomasjukka, Olli Seuri, Saara Särmä, Matti Ylönen, Hanna Ylöstalo & Tiina Vaittinen.

Vastapainon vertaisarvioidut kirjat

2021 

Tiedeneuvo — Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun
Hiedanpää, Juha (Toimittaja)

Suomalainen vanki — Arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa
Sakari Kainulainen & Juho Saari (toim.)                 

Neljäs sektori — Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa
Pasi Mäenpää & Maija Faehnle

Opas perinnemaisemiin — Niitut, kedot, ahot ja metsälaitumet
Ari-Pekka Huhta

Humanistinen kaupunkitutkimus
Tanja Vahtikari, Terhi Ainiala, Aura Kivilaakso, Pia Olsson & Panu Savolainen (toim.)

Myyntityö vuorovaikutuksena
Jarkko Niemi & Johanna Vuori

Perheen jäljillä — Perhesuhteiden moninaisuus Pohjolassa 1400-2020
Johanna Ilmakunnas & Anu Lahtinen (toim.)

Liikkumisen sosiologia
Hannu Itkonen

Miestutkimuksen metodologiaa
Timo Aho, Jiri Nieminen, Arttu Salo

Kaupunki politiikassa — Yhteiskunta, ihminen ja ihana kaupunki
Mari Vaattovaara, Anssi Joutsiniemi, Jenni Airaksinen & Markku Wilenius

Terapeuttinen valta — Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa
Kristiina Brunila, Esko Harni, Antti Saari & Hanna Ylöstalo (toim.)

Vammaiset ihmiset kansalaisina
Antti Teittinen, Mari Kivistö, Merja Tarvainen & Sanna Hautala (toim.)

Marginaaleista museoihin
Anna Rastas & Leila Koivunen (toim.)

Hengellinen työ — Työn politiikka kristillisissä liikkeissä
Linjakumpu, Aini

Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan
Esa Ruuskanen, Schönach & Kari Väyrynen (toim.)

Yhtiövalta alustatalouden aikakaudella — Evolutionaarinen taloustiede & yhtiöt yhteiskunnallisina toimijoina
Ylönen, Matti

Venäläisen kasvatuksen historia
Laihiala-Kankainen, Sirkka

Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000 — Osa 1: Rakenteet ja instituutiot
Petri Karonen, Nils Villstrand, Erik Nils & Pertti Haapala (toim.)

Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000 — Osa 2: Yhteisöt ja identiteetit
Pirjo Markkola, Marjaana Niemi & Pertti Haapala (toim.)


2020

Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa
Mahlamäki, Tiina (Toimittaja); Kokkinen, Nina (Toimittaja)


Kollaboraatio — Yhteistekijyys nykykirjallisuudessa ja taiteessa
Kuusela, Hanna (Kirjoittaja)

Matkailuliiketoimintaa teoriasta käytäntöön
Konu, Henna (Toimittaja); Pesonen, Juho (Toimittaja); Reijonen, Helen (Toimittaja)

Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus
Väliverronen, Esa (Toimittaja); Ekholm, Kai (Toimittaja), 
6 vertaisarvioitua artikkelia, 4 näkökulma-artikkelia: Ks. sisällysluettelo

Päiväkirjojen jäljillä — Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen
Leskelä-Kärki, Maarit (Toimittaja); Sjö, Karoliina (Toimittaja); Lalu, Liisa (Toimittaja)

Arvostustalous — Kuinka arvostus rakennetaan ja rakentuu digiyhteiskunnassa
Jalonen, Harri (Toimittaja), Helander, Nina (Toimittaja), Mäkelä, Leena (Toimittaja)

Me ja muut eläimet — Uusi maailmanjärjestys
Aaltola, Elisa (Toimittaja); Wahlberg, Birgitta (Toimittaja)

Robotin hoiviin? — Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia palvelurobotiikkaan
Särkikoski, Tuomo (Toimittaja); Turja, Tuuli (Toimittaja); Parviainen, Jaana (Toimittaja)

Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus Kallio, Johanna (Toimittaja); Hakovirta, Mia (Toimittaja)
 
Mistä kieli meihin tulee Kauppinen, Anneli 

Suomen sodan jälkeen — 1800-luvun alun yhteiskuntahistoria 
Einonen, Piia (Toimittaja); Voutilainen, Miikka (Toimittaja)2019

Lotta Junnilainen: Lähiökylä — Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta
Arto Jokinen, Markku Soikkeli, Ville Kivimäki: Isänmaan miehet — Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa
• Juha Herkman: Populismin aika
Anneli Pohjola, Tarja Kemppainen, Asta Niskala, Nina Peronius (toim.): Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö
Taina Saarinen, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen, Teija Kangasvieri (toim.): Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja
Johanna Annola, Ville Kivimäki, Antti Malinen (toim.): Eletty historia. Kokemus historiantutkimuksen käsitteenä ja näkökulmana
Anu Kantola & Hanna Kuusela: Huipputuloiset – Suomen rikkain promille
• Taina Meriluoto & Tapio Litmanen (toim.): Osallistu! Pelastaako osallistaminen demokratian?
• Matti Tuomala: Markkinat, valtio ja eriarvoisuus
• Timo Harrikari: Lastensuojelun historia - oikeuden, kulttuurin ja hallinnan murrokset
• Sari Pietikäinen & Anne Mäntynen: Uusi kurssi kohti diskurssia
• Mika Kallioinen: Kilpailu ja sääntely – institutionaalinen näkökulma Suomen taloushistoriaan
• Aini Pehkonen, Taru Kekoni, Katja Kuusisto (toim.): Oikeus päihdehuoltoon
• Karin Filander, Maija Korhonen, Päivi Siivonen: Huiputuksen moraalijärjestys – Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia
•  Jarno Valkonen, Olli Pyyhtinen,Turo-Kimmo Lehtonen, Veera Kinnunen & Heikki Huilaja: Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! - Aineellisen ylijäämän kanssa eläminen

2018
Kirsi Juhila: Aika, paikka ja sosiaalityö
Kaisa Koskinen, Jaana Vuori & Anni-Kaisa Leminen (toim.): Asioimistulkkaus – Monikielisen yhteiskunnan arkea
Mari K. Niemi & Topi Houni (toim.): Media ja populismi –Työkaluja kriittiseen journalismiin
Pertti Haapala (toim.): Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000)
Marja Tuominen & Mervi Löfgren, Lappi palaa sodasta – Mielen hiljainen jälleenrakennus

Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (toim.): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi
Pekka Isotalus, Jari Jussila & Janne Matikainen (toim.): Twitter viestintänä
Sami Kolamo: Mediaurheilu
Mari Maasilta & Kaarina Nikunen (toim.): Pakolaisuus, tunteet ja media
Aini Linjakumpu: Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot
Veikko Launis, Ihmisarvo
Juha Himanka, Korkein opetus – Opettamisen lähtökohda yliopistossa ja korkeakouluissa
Veli-Matti Värri, Kasvatus ekokriisin aikakaudella
Antti Kivijärvi, Tuija Huuki & Harry Lunabba & (toim.), Poikatutkimus
Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.), 
Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

2017
Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori (toim.): Tutkimushaastattelun käsikirja
Merja Koivula, Anna Siippainen & Paula Eerola-Pennanen (toim.): Valloittava varhaiskasvatus
• Mari Murtonen (toim.): Opettajana yliopistolla
• Johanna Niemi, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia (toim.):  Sukupuolistunut väkivalta
• Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (toim.): Poliittinen valta Suomessa
• Emilia Palonen & Tuija Saresma (toim.): Jätkät ja jytkyt
• Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Asta Niskala & Hannu Lyly (toim.), Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi
• Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen: Puheterapia
• Juha Suoranta: C. Wright Millsin sosiologinen elämä

2016
• Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Kati Launis & Jussi Ojajärvi (toim.): Luokan ääni ja hiljaisuus
• Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.): Huostaanotto
• Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen
• Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi
• Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra
• Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.):  Ruumiillisuus ja työelämä
• Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.): Keskustelunanalyysi
• Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historian teoria
• Esa Väliverronen: Julkinen tiede

2015
• Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen (toim.): Koko elämä töihin
• Matti Hyvärinen, Eriikka Oinonen & Tiina Saari (toim.): Hajoava perhe
• Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu
• Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle
• Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.): Rauhaton rauha
• Kari Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jockum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen: Kenen media?
• Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.): Media lapsiperheessä
• Aini Linjakumpu: Uskonnon varjot
• Rauli Mickelsson: Suomen puolueet
• Hannu Simola: Koulutusihmeen paradoksit
• Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historianfilosofia