Tarjoa käsikirjoitusta!

Käsikirjoituksia ja suunnitteluvaiheessa olevia kirjaideoita voi lähettää sähköpostitse kustantaja Kimmo Jylhämölle. Toivotamme tervetulleeksi kaikennäköiset tietokirjaideat. Tiedämme, että tarvetta on hyville tietokirjoille, uusille suomennoksille, laajalle yleisölle suunnatuille tietokirjoille ja uusille avauksille. Voit kysyä näkemystä jo kirjan alkuvaiheessa. 

Lataa seuraavasta linkistä julkaisuehdotuslomake, täytä se huolellisesti ja lähetä sähköpostilla kustantaja Kimmo Jylhämölle. Liitä tarpeen mukaan lisäksi joko käsikirjoitus tai sisältösuunnitelma tai näyteluku. Sisältösuunnitelmasta tulee käydä ilmi kirjan myös lukuineen ja lukujen sisältö. 

Ymmärrämme hyvän kirjan päälle ja tieteellisen kirjoittamisen laajasti, kaikki tieteellinen kirjoittaminen ei ole aina vertaisarvioituja artikkelikokelmia – erilaisia näkökulmia tarvitaan. Otamme vastaan siis sekä tieto- että tiedekirjaehdotuksia. Jos kyseessä on vertaisarvioitavaksi tarjottava tiedekirja, lue ohjeet kohdasta Tiedekirjat ja vertaisarviointi.