Yhteystiedot

Vastapaino
Yliopistonkatu 60 A (4. kerros)
33100 Tampere
p. 03 3141 3501
vastapaino@vastapaino.fi

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@vastapaino.fi

Kustantaja, toimitusjohtaja

Kimmo Jylhämö
p. 050 527 1200
p. 03 3141 3500

Myyntipäällikkö

Mikko Jämsén
p. 03 3141 3501

Tuottaja, kustannustoimittaja

Tommi Wallenius
p. 03 3141 3502

Editori

Hannele Huhtala
p. 040 5727 506

Graafikko

Mirkka Hietanen
p. 03 3141 3503

Toimitusneuvosto

Hannu Laurila
Heikki Taimio
Juha Koivisto
Kirsti Lempiäinen
Marko Ampuja
Martina Reuter
Miika Salo
Mona Mannevuo
Olli Herranen
Reijo Kupiainen
Sanna Kivimäki
Veera Kaleva

Mikä on Vastapaino?

Vastapaino on vuonna 1981 perustettu tieto- ja tiedekirjakustantamo. Vastapaino julkaisee kiinnostavia tietokirjoja, tieteen tuloksia laajemmalle yleisölle välittävää kirjallisuutta, oppikirjallisuutta sekä suomennettua tiede- ja tietokirjallisuutta. Kaunokirjallisuus ei kuulu Vastapainon kustannusohjelmaan.

Vastapaino julkaisee myös korkeatasoista, uusia tutkimustuloksia sisältävää ja vertaisarvioitua suomenkielistä tieteellistä kirjallisuutta. Vastapaino kuuluu Suomen eturivin tiedekustantajiin. Se on sijoitettu johtavalle 2-tasolle tieteellisten julkaisukanavien tasoa kuvaavassa Julkaisufoorumi-luokituksessa.

Vastapainon käytössä on ollut keväästä 2015 lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Liity Osuuskunta Vastapainon jäseneksi!

Kustannusosakeyhtiö Vastapainon suurin omistaja on Osuuskunta Vastapaino. Voit liittyä osuuskunnan jäseneksi maksamalla 20 euron osuusmaksun. Maksu on kertaluonteinen, ei vuosimaksu. Liittymällä osuuskunnan jäseneksi olet oikeutettu 20 prosentin alennukseen Vastapainon kirjoista omasta verkkokaupastamme tilattaessa.

Osuusmaksun voit maksaa tilille Danske Bank FI70 8000 1801 4798 18. Laita viestiosioon merkintä ”osuusmaksu” sekä yhteystietosi (nimi, osoite, sähköposti). Tervetuloa jäseneksi!

Haluatko kirjailijaksi?

Käsikirjoituksia ja suunnitteluvaiheessa olevia kirjaideoita voi lähettää sähköpostitse kustantaja Kimmo Jylhämölle. Toivotamme tervetulleeksi kaikennäköiset tietokirjaideat. Tiedämme, että tarvetta on niin tieteellisille tutkimuksille, oppikirjoille, metodikirjoille, uusille suomennoksille kuin laajalle yleisölle suunnatuille tietokirjoille.

Liitä sähköpostiin julkaisuehdotuslomake täytettynä sekä joko käsikirjoitus tai viimeistelty sisältösuunnitelma ja näyteluku. Sisältösuunnitelmasta tulee käydä ilmi kirjan rakenne lukuineen ja lukujen niiden sisältö. Ymmärrämme tieteen laajasti, erilaisia näkökulmia tarvitaan. Otamme vastaan siis sekä tieto- että tiedekirjaehdotuksia.

Vastapaino ja tieteellisten kirjojen vertaisarviointi

Vastapainon varsinaiset tiedekirjat käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ennen kustannuspäätöksen tekemistä. Tarkempaa tietoa arviointiprosessista sekä ohjeita vertaisarvioitsijalle löydät oheisista linkeistä. Laajalle yleisölle suunnattu yleinen tietokirjaehdotus käsitellään asiantuntevasti, mutta sitä altisteta tieteelliselle vertaisarviointiprosessille. Samaa julkaisuehdotuslomaketta voi käyttää kaikkiin ehdotuksiin.

Vastapainon käytössä on ollut keväästä 2015 lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Vastapainon vertaisarvioidut kirjat vuodesta 2015 lähtien:

2018
• Mari K. Niemi & Topi Houni (toim.), Media ja populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin
• Pertti Haapala (toim.), Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000)
• Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (toim.), Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi
• Pekka Isotalus, Jari Jussila & Janne Matikainen (toim.), Twitter viestintänä
• Sami Kolamo, Mediaurheilu
• Mari Maasilta & Kaarina Nikunen (toim.), Pakolaisuus, tunteet ja media
• Aini Linjakumpu, Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot

2017
• Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori (toim.):  Tutkimushaastattelun käsikirja
• Merja Koivula, Anna Siippainen & Paula Eerola-Pennanen (toim.): Valloittava varhaiskasvatus
• Mari Murtonen (toim.): Opettajana yliopistolla
• Johanna Niemi, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia (toim.):  Sukupuolistunut väkivalta
• Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (toim.): Poliittinen valta Suomessa
• Emilia Palonen & Tuija Saresma (toim.): Jätkät ja jytkyt
• Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Asta Niskala & Hannu Lyly (toim.), Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi
• Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen: Puheterapia
• Juha Suoranta: C. Wright Millsin sosiologinen elämä

2016
• Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Kati Launis & Jussi Ojajärvi (toim.): Luokan ääni ja hiljaisuus
• Rosi Enroth, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.): Huostaanotto
• Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen
• Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi
• Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra
• Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.):  Ruumiillisuus ja työelämä
• Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.): Keskustelunanalyysi
• Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historian teoria
• Esa Väliverronen: Julkinen tiede

2015
• Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen (toim.): Koko elämä töihin
• Matti Hyvärinen, Eriikka Oinonen & Tiina Saari (toim.): Hajoava perhe
• Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu
• Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle
• Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.): Rauhaton rauha
• Kari Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jockum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen: Kenen media?
• Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.): Media lapsiperheessä
• Aini Linjakumpu: Uskonnon varjot
• Rauli Mickelsson: Suomen puolueet
• Hannu Simola: Koulutusihmeen paradoksit
• Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historianfilosofia