Yhteystiedot

Vastapaino
Yliopistonkatu 60 A (4. kerros)
33100 Tampere
p. 03 3141 3501
vastapaino@vastapaino.fi

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@vastapaino.fi

Toimitusjohtaja

Kimmo Jylhämö
p. 050 527 1200
p. 03 3141 3500

Myyntipäällikkö

Mikko Jämsén
p. 03 3141 3501

Kustannustoimittaja

Tommi Wallenius
p. 03 3141 3502

Kustannustoimittaja

Hannele Huhtala
p. 03 3141 3502

Graafikko

Mirkka Hietanen
p. 03 3141 3503

Toimitusneuvosto

Hannu Laurila
Heikki Taimio
Juha Koivisto
Kirsti Lempiäinen
Marko Ampuja
Martina Reuter
Miika Salo
Mona Mannevuo
Olli Herranen
Reijo Kupiainen
Sanna Kivimäki
Veera Kaleva

Mikä on Vastapaino?

Vastapaino on vuonna 1981 perustettu tieto- ja tiedekirjakustantamo. Vastapaino julkaisee uusia tutkimustuloksia sisältävää, vertaisarvioitua suomenkielistä tieteellistä kirjallisuutta ja tieteen tuloksia laajemmalle yleisölle välittävää tietokirjallisuutta, oppikirjallisuutta sekä suomennettua tiede- ja tietokirjallisuutta. Kaunokirjallisuus ei kuulu Vastapainon kustannusohjelmaan.

Vastapaino kuuluu Suomen eturivin tiedekustantajiin. Se on sijoitettu johtavalle 2-tasolle tieteellisten julkaisukanavien tasoa kuvaavassa Julkaisufoorumi-luokituksessa.

Liity Osuuskunta Vastapainon jäseneksi!

Kustannusosakeyhtiö Vastapainon suurin omistaja on Osuuskunta Vastapaino. Voit liittyä osuuskunnan jäseneksi maksamalla 20 euron osuusmaksun. Maksu on kertaluonteinen, ei vuosimaksu. Liittymällä osuuskunnan jäseneksi olet oikeutettu 20 prosentin alennukseen Vastapainon kirjoista omasta verkkokaupastamme tilattaessa.

Osuusmaksun voit maksaa tilille Danske Bank FI70 8000 1801 4798 18. Laita viestiosioon merkintä ”osuusmaksu” sekä yhteystietosi (nimi, osoite, sähköposti). Tervetuloa jäseneksi!

Haluatko kirjailijaksi?

Käsikirjoituksia ja suunnitteluvaiheessa olevia kirjaideoita voi lähettää sähköpostitse toimitusjohtaja Kimmo Jylhämölle. Toivotamme tervetulleeksi kaikennäköiset tietokirjaideat. Tiedämme, että tarvetta on niin tieteellisille tutkimuksille, oppikirjoille, metodikirjoille, uusille suomennoksille kuin laajalle yleisölle suunnatuille tietokirjoille.

Liitä sähköpostiin julkaisuehdotuslomake täytettynä sekä joko käsikirjoitus tai viimeistelty sisältösuunnitelma ja näyteluku. Sisältösuunnitelmasta tulee käydä ilmi kirjan rakenne lukuineen ja lukujen niiden sisältö. Ymmärrämme tieteen laajasti, erilaisia näkökulmia tarvitaan. Otamme vastaan siis sekä tieto- että tiedekirjaehdotuksia.

Vastapaino ja vertaisarviointi

Vastapainon varsinaiset tiedekirjat käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ennen kustannuspäätöksen tekemistä. Tarkempaa tietoa arviointiprosessista sekä ohjeita vertaisarvioitsijalle löydät oheisista linkeistä. Laajalle yleisölle suunnattu yleinen tietokirjaehdotus käsitellään asiantuntevasti, mutta sitä altisteta tieteelliselle vertaisarviointiprosessille. Samaa julkaisuehdotuslomaketta voi käyttää kaikkiin ehdotuksiin.

Vastapainon käytössä on ollut keväästä 2015 lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Vastapainon vertaisarvioidut kirjat vuodesta 2015 lähtien:

2017
Emilia Palonen & Tuija Saresma (toim.): Jätkät ja jytkyt
Juha Suoranta: C. Wright Millsin sosiologinen elämä
Jeena Rancken: Yliluonnollinen kokemus
Kaarle Nordenstreng & Hannu Nieminen (toim.): Suomen mediamaisema
Merja Koivula, Anna Siippainen & Paula Eerola-Pennanen (toim.): Valloittava varhaiskasvatus
Mari Murtonen (toim.): Opettajana yliopistolla
Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (toim.): Poliittinen valta Suomessa
Jaana Sellman & Tuula Tkkyläinen: Puheterapia
Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori (toim.):  Tutkimushaastattelun käsikirja
Johanna Niemi, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia (toim.):  Sukupuolistunut väkivalta

2016
Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi
Esa Väliverronen: Julkinen tiede
Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen
Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.): Keskustelunanalyysi
Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra
Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.):  Ruumiillisuus ja työelämä
Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Kati Launis & Jussi Ojajärvi (toim.): Luokan ääni ja hiljaisuus
Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historian teoria
Rosi Enroth, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.): Huostaanotto

2015
Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.): Media lapsiperheessä
Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle
Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu
Aini Linjakumpu: Uskonnon varjot
Kari Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jockum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen: Kenen media?
Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historianfilosofia
Hannu Simola: Koulutusihmeen paradoksit
Rauli Mickelsson: Suomen puolueet
Matti Hyvärinen, Eriikka Oinonen & Tiina Saari (toim.): Hajoava perhe
Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.): Rauhaton rauha
Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen (toim.): Koko elämä töihin