Vastapainon kevään kirjat

Vastapainon kevään kirjalista on monipuolinen. Sadan vuoden takaa tähän päivään, Hennalan vankileiriltä urheilubisnekseen ja pankkimaailman pimeään puoleen. Tutustu kirjoihin!
Alexis Stenfors
Riskitekijä – Pankkimaailman pimeä puoli
Taitavasti kirjoitettu kirja Lontoon pankkimaailman pimeästä puolesta. Riskitekijä on Stenforsiin omakohtaisiin kokemuksiin perustuva selvitys pankki- ja rahoitusalan ongelmista.
300 s., huhtikuu

 

 

Marjo Liukkonen
Hennalan naismurhat 1918
Koskettava kuvaus Suomen historian kivuliaimmista hetkistä. Laajaan arkisto- ja muistitietoaineistoon perustuva teos kuvaa vavahduttavasti Suomen sisällissodan synkimpiä hetkiä.
250 s., maaliskuu

 

 

Sami Kolamo
Mediaurheilu – Tunnetalouden dynamo
Millainen rooli urheilulla on nykyihmisen identiteetin luomisessa? Kirja on syväanalyysi urheilubisneksen yhteiskunnallisesta voimasta.
283 s., tammikuu

 

 

Pertti Haapala & Matti Hannikainen (toim.)
Suomen rakennehistoria – Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000)
Suomen rakennehistoria tutkii Suomea kysymällä, mikä Suomi on ollut pitkällä aikavälillä 1300-luvulta 2000-luvun alkuun. Kirja edustaa rakennehistoriaa, jossa hahmotetaan yhteiskunnan pitkän aikavälin hitaita ja huomaamattomia muutoksia.
380 s., maaliskuu

 

 

Marja Tuominen & Mervi Löfgren (toim.)
Lappi palaa sodasta – Mielen hiljainen jälleenrakennus
Teos nostaa Lapin jälleenrakentamisen esille sodanjälkeisen historian marginaalista. Siinä valotetaan laajasti ja monipuolisesti, kuinka Lappi kulttuurin ja konkreettisen rakentamisen avulla nousi tuhkasta.
280 s., huhtikuu

 

 

Kukku Melkas & Olli Löytty (toim.)
Toistemme viholliset? – Kirjallisuus kohtaa sisällissodan
Suomen johtavat kirjallisuudentutkijat tarkastelevat ja parantavat sisällissodan jättämiä haavoja nykypäivän perspektiivistä. Kirjassa kysytään, miten vastakkainasettelut näkyvät suomalaisen yhteiskunnan kirjallisessa arjessa.
231 s., tammikuu

 

 

Erich Auerbach
Maailmankirjallisuuden filologia
Suuren eurooppalaisen humanistin ja kirjallisuudentukijan keskeiset esseet maailmankirjallisuudesta. Samalla kirja on lukemisen taidon ja hitaan lähilukemisen puolustus.
230 s., huhtikuu

 

 

Saskia Sassen
Karkottamisen logiikka
Merkittävän ajattelijan puheenvuoro globalisaation julmuudesta. Teos esittelee lukuisia ruohonjuuritason tapausesimerkkejä, kuten Kreikan köyhtynyttä keskiluokkaa, Venäjän kaivosteollisuutta ja yksityisiä vankiloita eri puolilla maailmaa.
280 s., helmikuu

 

 

Mari Maasilta & Kaarina Nikunen (toim.)
Pakolaisuus, tunteet ja media
Pakolaisuus, tunteet ja media ruotii pakolaiskeskustelua ja mediakuvastoa. Teos kytkee pakolaiskeskustelun laajempaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen.
222 s., helmikuu

 

 

Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (toim.)
Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi:
Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä
Selkeä yleisteos maahanmuuttajien kunnioittavaan kohtaamiseen viranomais- ja auttamistyössä. Teos parantaa maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä tuomalla julki tutkimustietoa toimivan vuorovaikutuksen ehdoista.
280 s., maaliskuu

 

Pekka Isotalus, Jari Jussila & Janne Matikainen (toim.)
Twitter viestintänä
Ensimmäinen suomenkielinen tutkimuskirja Twitteristä viestinnällisenä ilmiönä. Twitter viestintänä arvioi suositun yhteisöpalvelun yhteiskunnallista merkitystä eri näkökulmista.
296 s., tammikuu

 

 

 

POKKARI
Eric Hobsbawm
Äärimmäisyyksien aika – Lyhyt 1900–luku (1914–1991)
Odotettu uusintapainos ”1900-luvun omaelämäkerrasta”!
776 s., helmikuu