Vastapainon kevään kirjat

Vastapainon kevät pitää sisällään muun muassa uusliberalismin analyysia, monimutkaista maailmantaloutta ja Viron kansalliskirjailija A. H. Tammsaaren elämää.

Tiedä enemmän, luule vähemmän!

 

Paavo Löppönen

Vapauden markkinat. Uusliberalismin kertomus

Onko uusliberalismi tuonut maailmaan hyötyä, kärsimystä vai kumpaakin? Mitä jokaisen täytyy tietää uusliberalismista, löytyy tästä kirjasta.

230 s.

maaliskuu

 

Juhani Salokannel

Nuoren Viron omatunto. Kansalliskirjailija A. H. Tammsaare

Viron Väinö Linnan teokset ja elämänvaiheet näytetään osana Viron historian suurta kertomusta. Kertomus A. H. Tammsaaresta on kertomus koko virolaisesta mielenmaisemasta.

330 s.

maaliskuu

nuoren_viron_omatunto

 

Johan Söderberg

Maailman taloushistoria – Esiteollinen aika

Suom. Paula Autio

Teos on selkeä, innostava yleisesitys ja välttämätöntä luettavaa jokaiselle taloudesta kiinnostuneelle. Se kertoo mukaansatempaavasti, kuinka talousjärjestelmät muodostuivat eri puolilla maailmaa, kuinka ne kohtasivat ja vaikuttivat toisiinsa.
Tuhat vuotta sitten Eurooppa oli takapajuinen alue, kun taas Kiinassa ja Lähi-idässä oli edistyneet talousjärjestelmät. Vasta keskiajalla Eurooppa alkoi ensimmäistä kertaa kehittyä kohti taloudellista ja sotilaallista etulyöntiasemaa.

420 s.

toukokuu

maailman_taloushistoria_-_esiteollinen_aika

 

Saskia Sassen

Karkottamisen logiikka. Brutaali ja monimutkainen maailmantalous

Suom. Mariko Sato

Mitä yhteistä on pakolaisilla, finanssikriisissä kotinsa menettäneillä yhdysvaltalaisilla ja kaivosteollisuuden maananastuksilla? Saskia Sassenin mukaan nämä kaikki ovat esimerkkejä karkottamisesta eli prosessista, jossa ihmisiä, yrityksiä ja maa-aineksia ajetaan ulos elinkeinoista, asuinalueilta ja luonnosta. Kirja on merkittävän ajattelijan puheenvuoro globalisaation julmuudesta.

280 s.

huhtikuu

karkottamisen_logiikka

 

Natasha Vilokkinen

Tiedontuojat. Opas tietokirjan suomentajalle

Ensimmäinen tietokirjallisuuden suomentajille suunnattu opas. Käytännön käsikirja käy kattavasti läpi kaiken, mitä käännösprosessissa tulee ottaa huomioon. Rennosti kirjoitettu opas on täynnä hyödyllisiä vinkkejä tiedonhakuun ja yhteistyöhön kustantamon kanssa.

250 s.

helmikuu

tiedontuojat

 

Toim. Johanna Niemi, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia

Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma

Sukupuolella on väliä, kun on kyse väkivallasta. Monitieteinen teos tarjoaa välineitä ymmärtää väkivallan syitä ja seurauksia. Aiheita ovat muun muassa väkivaltakokemusten yleisyys, oikeudelliset käytännöt, väkivallan uhrien ja tekijöiden auttamistyö sekä se, miten etnisyys, ikä ja muut erot liittyvät väkivallan sukupuolistuneisuuteen.

400 s.

maaliskuu

sukupuolistunut_vakivalta

 

Jaana Sellman ja Tuula Tykkyläinen

Puheterapia. Vuorovaikutus muutoksen välineenä

Uraauurtava perusteos puheterapiasta. Tutkimukseen perustuva teos kuvaa, mitä puheterapia on. Se analysoi, millaisia vuorovaikutuksen keinoja puheterapeutti ja asiakas käyttävät kuntoutuksessa ja miten terapiaan sisältyvä muutos tapahtuu. Vastaavaa teosta ei ole suomeksi aiemmin julkaistu.

220 s.

toukokuu

puheterapia

 

POKKARIT

 

Hannah Arendt

Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot

Suom. Riitta Oittinen ja työryhmä

Arendtin merkkiteos on politiikan intohimoinen puolustus. Arendt etsii Vita activassa (1958) filosofista tarkastelutapaa, joka tekisi oikeutta ihmiselämän erikoislaadulle. Tämä runsaasti keskustelua herättänyt puheenvuoro on Arendtin klassikoksi kohonnut filosofinen pääteos.

420 s.

helmikuu

vita_activa

 

Tommaso Campanella, Francis Bacon, David Hume

Matkoja utopiaan

Toim. Mikko Lahtinen

Suom. Pia Mänttäri, Topi Makkonen, Petri Koikkalainen & Tuukka Tomperi

Kirja sisältää kolme utopiakirjallisuuden klassikkoa. Tommaso Campanellan Aurinkokaupunki (1602) ja Francis Baconin Uusi Atlantis (1627) ovat huomattavimmat renessanssin ajan utopiat. Valistuksen aikakauteen sijoittuva David Humen Täydellisen valtion idea (1752) on puolestaan loistelias esimerkki utopiaan kriittisesti mutta arvostavasti suhtautuvasta täydellisen valtion kuvauksesta. Teokseen sisältyy filosofi Mikko Lahtisen kirjoittama johdatus utopistisen ajattelun historiaan.

350 s.

helmikuu

matkoja_utopiaan

 

Benedict Anderson

Kuvitellut yhteisöt. Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua

Suom. Joel Kuortti

Klassinen analyysi siitä, kuinka kansakunta keksittiin. Benedict Anderson tutkii kansakuntien alkuperää ja aatehistoriaa sekä vertailee nationalismin ilmenemismuotoja eri puolilla maailmaa. Hänelle kansakunnat ovat kuviteltuja yhteisöjä, joiden jäsenet sitoutuvat tiukasti yhteen toisilleen tuntemattomien ihmisten kanssa.

345 s.

maaliskuu

kuvitellut_yhteisot