Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli
Tarja Tolonen, (toim.)

Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Erityisesti sosiologiassa on yhteiskuntaluokkaa  pidetty viime vuosina menneisyyteen kuuluvana asiana. Erilaisten kevyiden ja dynaamisten yhteiskuntateorioiden myötä on ajateltu luokan kadonneen kokonaan tai ainakin menettäneen analyyttisen voimansa. Luokka on esiintynyt lähinnä taustamuuttujana yksittäisissä tutkimuksissa.

Tässä kirjassa yhteiskuntaluokka otetaan vakavasti, mutta samalla siihen suhtaudutaan sensitiivisesti. Palkka-, koulutus- tai kulttuurierot eivät ole kadonneet, vaan varsin polttavaksi ne tulevat, jos niitä pohditaan sukupuolen kautta. Teoksen kirjoittajat laajentavat keskustelua luokasta, sukupuolesta ja muista eroista lähestymällä tutkimusaineistojaan suhteessa luokkaan. Heidän käsittelyssään luokka kietoutuu arjen käytäntöihin, politiikkaan, moraaliin, normeihin ja erottelun muotoihin. Nämä symboliset, kulttuuriset ja materiaaliset erot määrittävät konkreettisesti eri ikäisten naisten ja miesten elämää ja elämänkulkua.

Kirja jakautuu viiteen osioon. Ensimmäisessä käsitellään luokkaa, sukupuolta ja materiaa, toisessa koulutusta ja eroja. Kolmannessa osiossa siirrytään koulusta työelämään, neljännessä osiossa tarkastellaan perheen kautta rakentuvia eroja ja viidennessä osiossa pohditaan seksuaalisuutta ja sen rajoja suhteessa luokkaan.

Kirja soveltuu laajalti niin opetuksen kuin tutkimuksenkin käyttöön sosiaalitieteiden ja psykologian, kulttuurintutkimuksen ja historian sekä naistutkimuksen ja nuorisotutkimuksen aloilla.

Kirjoittajat: Sanna Aaltonen, Päivi Berg, Minna Kelhä, Katri Komulainen, Maija Korhonen, Mari Käyhkö, Niina Lappalainen, Lena Näre, Hannu Räty, Tarja Tolonen, Saara Tuomaala, Maija Urponen ja Katja Yesilova.

Aiheeseen liittyvät

Elävä luokka

Luokat ovat palanneet, tosin eri muodossa kuin aiemmin.