Yhteiskunnan tahra?

Yhteiskunnan tahra?

Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset

VUODEN TIEDEKIRJA 2016

Mitä Suomen koulukodeissa todella tapahtui

Mä huomasin joissain, ketkä oli liian kauan ollut koulukodissa, että ne ei halunnut pois sieltä. Ne ei osannut odottaa elämältä mitään muuta enää. Mua pelotti hirveästi, et musta tulee samanlainen.

Yhteiskunnan tahra? selvittää koulukoteihin sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia Suomessa vuosina 1940–1985. Tutkimus on uraauurtava, sillä se perustuu 35 koulukotien asukkaan haastatteluun. Aiemmin aihetta on tutkittu asiakirjojen pohjalta.

Kirja kuvaa koulukotien kasvattien omia, usein vaiettuja kokemuksia. ”Pahantapaisina” pidetyt lapset tulivat usein köyhistä tai rikkinäisistä kodeista. Koulukoti ei aina tarjonnut parempia oloja, sillä moni haastateltu koki laitoksessa kaltoinkohtelua, alistamista tai väkivaltaa. Lisäksi koulukoti löi lapsiin leiman, joka vaikeutti monen elämää vielä aikuisuudessakin.

Kirja osoittaa, että yhteiskunnan tahra eivät ole sijoitetut lapset vaan koulukotisijoitus itsessään.

KM Marjo Laitala on sosiologian tutkija ja YT Vesa Puuronen sosiologian professori Oulun yliopistossa.

 

Johdanto

Ei kyllin hyvä kansalaiseksi

Kohti laitosta

Kova koulukoti

Koulukodin jälkeen

Yhteiskunnan lähtemätön tahra

Aiheeseen liittyvät

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Tutkimustulosten valossa kirja käy läpi monitasoista lasten ja nuorten hallinnantapojen myllerrystä Suomessa.

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa

Täysin uudistettu laitos alan pitkäikäisestä perusteoksesta. Kirjassa paneudutaan koulumaailman ja lastensuojelun ajankohtaisiin ilmiöihin sekä erityisopetuksen ja lastensuojelun nykytilaan.

Salattu, hävetty, vaiettu

Opas vaiettujen ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen ja siinä käytettäviin menetelmiin.