Vihaa vastaan

Vihaa vastaan

Suom. Päivi Malinen

Vihan voi kohdata vain kieltäytymällä vihan kutsusta.

Saksalainen kirjailija Carolin Emcke käsittelee tämän hetken suuria teemoja: rasismia, fanatismia, demokratian vastaisuutta. Julkista keskustelua luonnehtii uusi viheliäinen piirre: kannattaa aina epäillä toisten näkemyksiä mutta ei koskaan omiaan.

Ahdasmielisyyden ja yhden totuuden vastapainoksi Carolin Emcke nostaa yksilöiden ja erilaisten ihmisten vapauden. Jotta demokratia toteutuisi, on asetuttava vihaa vastaan ja avattava ovia uusille äänille. Vihaa voi vastusta vain sellaisilla keinoilla, joita vihaaja itse ei käytä: tarkalla ajattelulla, itsensä kyseenalaistamisella ja eroavuuksien periksi antamattomalla analyysilla. Näin pystytään kohtaamaan uskontoon tai yksisilmäiseen kansalliseen etuun vetoavat fanaatikot, joille eroavuuksien tajuaminen ja täsmällinen ajattelu ovat usein vierasta.

Carolin Emcke on saksalainen kirjailija, toimittaja ja filosofi. Hän on saanut useita journalismipalkintoja, ja vuonna 2016 hänet palkittiin Saksan kirjakauppiaiden rauhanpalkinnolla.

Johdanto

1 Näkyvä–näkymätön

Rakkaus

Toivo

Huoli

Viha ja halveksinta 1. osa: Ryhmäkohtainen ihmisviha (Clausnitz)

Viha ja halveksinta 2. osa: Institutionaalinen rasismi (Staten Island)

2Homogeeninen–luonnollinen–puhdas

Homogeeninen

Alkuperäinen/luonnollinen

Puhdas

3 Epäpuhtaan ylistys

Huomautuksia

Aiheeseen liittyvät

Suomi toisin sanoen

Kirja kaikille niille, joita Suomi maailmassa ja maailma Suomessa askarruttavat.

Totalitarismin synty

Jokaiselle vallankäytön historiasta kiinnostuneelle. Aikanaan kiistelty, sittemmin arvostettu tutkimus totalitarismista sekä natsismin ja stalinismin alkuperistä nyt pokkariversiona.

Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista

Pokkari. Radikaalia yhteiskuntakritiikkiä ja ihmiskunnan historiaa lavein vedoin