Verkottunut ihmiskunta

Verkottunut ihmiskunta

Yleiskatsaus maailmanhistoriaan

Suom. Natasha Vilokkinen
Alkuteos The Human Web: A Bird’s-Eye View of the World History

Historioitsijat J. R. ja William McNeill tarkastelevat uusimmassa teoksessaan sivilisaatioiden kehitystä ja historiallista globalisaatiota. Ihmisten keskinäinen vuorovaikutus, tavaranvaihto, yhteistyö ja kilpailu ovat varhaisista ajoista saakka muodostaneet verkostoja, joiden kautta aatteet, valta ja raha ovat välittyneet kulttuurilta toiselle. Kirjoittajien mukaan ihmiskunnan verkostot ovat avain maailmanhistorian analysoimiseen, ja vahvalta empiiriseltä pohjalta he pyrkivät hahmottelemaan historian suuria linjoja.
Teos lähtee liikkeelle kahdentoista tuhannen vuoden takaisista maaseutuyhteiskuntien löyhistä paikallisverkostoista ja etenee muinaisen Sumerin, Ateenan ja Timbuktun tiheämpien suurkaupunkiverkostojen kautta nykyaikaisiin, koko maapallon kattaviin verkostoihin. Teoksessa pohditaan elävästi ja omaperäisesti maailmanhistorian rakenteita ja pyritään välttämään eurosentristä ajattelua ja muodinmukaista teknologian sekä ympäristö- ja kulttuuritekijöiden ylikorostamista.
William McNeilliltä on ilmestynyt aiemmin suomeksi tauteja ja niiden historiallista vaikutusta käsittelevä teos Kansat ja kulkutaudit (2004).

Ihmistoiminnan verkon arkkitehdit (Tapani Hietaniemi)

 

Esipuhe

Johdanto: Verkot ja historia

I Ihmisen oppiaika

II Siirtyminen ruoan tuotantoon 11 000–3 000 vuotta sitten

III Verkot ja korkeakulttuurit vanhassa maailmassa, 3500 eaa.–200 jaa

IV Verkkojen kasvu vanhassa maailmassa ja amerikassa, 200–1000 jaa.

V Tihentyvät verkot, 1000–1500

VI Maailmanlaajuisen verkon kutoutuminen, 1450–1800

VII Vanhat kahleet murtuvat, uusi verkko tihentyy, 1750–1914

VIII Verkon jännitteet: maailma vuodesta 1890

IX Kokonaiskuvia ja tulevaisuudennäkymiä

Kirjallisuus

Hakemisto

Aiheeseen liittyvät

Äärimmäisyyksien aika

Jännittävä kertomus lyhyestä 1900-luvusta, jota on kutsuttu myös sen omaelämäkerraksi. Historioitsija Eric Hobsbawm nivoo yhteen arkisto- ja tutkimustietoa sekä omakohtaisia kokemuksia ja muistoja.

Yksityinen: Baltian historia

Yleistajuinen perusteos Baltian alueen mielenkiintoisesta ja synkeästäkin historiasta.

Maailma

Nyt kerralla koko maailma haltuun! Tiivis ja selkeä teos esittelee nykymaailman alueet, sivilisaatiot, tavat ja kulttuurit uudesta näkökulmasta.

Maailman taloushistoria

Monipuolinen ja kattava kirja maailmantalouden muutoksia vuodesta 1800 meidän päiviimme. Teos sopii kaikille taloushistoriasta kiinnostuneille, ja runsaat tilastot palvelevat vaativampaakin lukijaa.

Yksityinen: Maailman ympäristöhistoria

Kiehtova teos ihmisen, ympäristön ja maailmanhistorian suhteesta. Värikkäät esimerkit osoittavat, että ihmisen itsensä aiheuttamat luonnonmullistukset ovat kautta aikojen muovanneet ihmiskunnan historiaa.

Modernin tieteen synty Euroopassa

Mielenkiintoinen ja eloisa kertomus tieteenhistoriasta paljastaa, kuinka kulttuuri, yhteiskunta ja yksilöt vaikuttivat tieteen syntyyn. Saatavana myös e-kirjana.