Valtio ja vallankumous Suomessa

Valtio ja vallankumous Suomessa

Valtio ja vallankumous Suomessa on analyysi valtakamppailusta pienissä valtioissa. Teos on myös kuvaus Suomen sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista oloista 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.

Professori Risto Alapuro tarkastelee Suomen sisällissotaa kansainvälisestä näkökulmasta, vallankumouksena, jota voi verrata muihin kumouksiin ja kumousliikkeisiin. Sota oli kahden valtakeskittymän, punaisen ja valkoisen, kamppailua vallasta emämaan romahtamisen luomassa valtatyhjiössä.

Alapuro tutkii kirjassaan, mikä sai vakiintuneen ja ei-kumouksellisen työväenliikkeen aloittamaan vallankumouksen. Hän myös vertaa Suomea ansiokkaasti muihin valtioihin ja osoittaa, etteivät Suomessa nähdyt kehityskulut olleet ainutlaatuisia.

Risto Alapuro on sosiologian emeritusprofessori, jonka erikoisaloja ovat sosiaaliset liikkeet ja verkostot sekä poliittiset konfliktit. Hän on julkaissut useita Suomen historian käännekohtia käsitteleviä tutkimuksia.

1 Pienen valtion synty

 

I

Valtion rakentaminen ja luokkarakenne

2

Hallitsevat ryhmät ja valtion rakentaminen

3

Maatalouden luokkarakenne ja teollisuustyöläiset

4

Alueellinen yhdentyminen

 

II

Kansallinen integraatio ja luokkaintegraatio

 

5

Suomalainen nationalismi

6

Ennen vallankumousta: järjestäytyminen, mobilisoituminen ja Venäjä

7

Puolueiden alueellisen kannatuksen synty

 

III

Puolinainen vallankumous

 

8 Vallankumouksellisten tilanteiden edellytyksiä

9 Puolinainen vallankumous 1917–1918

10

Valtio ja kansakunta vallankumouksen kukistamisen jälkeen

 

IV

Suomen valtio ja vallankumous eurooppalaisesta näkökulmasta

 

11 Itäeurooppalaisia vallankumousliikkeitä

12 Suomen synty Euroopassa

Jälkikirjoitus

 

Aiheeseen liittyvät

Yksityinen: Hennalan naismurhat 1918

Hennalan vankileirillä tapahtui Suomen historian suurin naismurha

Valkoiset

Teos sukeltaa vuoden 1918 sodan yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin seurauksiin. Miten valkoiset rakensivat yhteisöllisyyttä, ja millaisia ristiriitoja voittajaleirissä syntyi?

Sodasta rauhaan

Miten Eurooppa pääsi jaloilleen ensimmäisestä maailmansodasta? Teos auttaa luomaan kokonaiskuvan ensimmäisen maailmansodan merkityksestä, pitkäaikaisvaikutuksista ja rauhaan palaamisen ongelmista.