Välittäminen ammattina

Välittäminen ammattina

Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön

Selkeä ja käytännöllinen kirja auttamistyötä tekeville. Teoksessa pohdiskellaan, pitäisikö ihmisten ongelmia ratkoa yksilöihin vai yhteiskuntaan vaikuttamalla. Siinä käsitellään myös sosiaalialan asemaa yhteiskunnallisen vastuun kantajana ja yksittäisten ihmisten tukijana.

Teos auttaa ymmärtämään ihmisten toimintaa, heidän ongelmiaan ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Se on auttamistyön näkökulmasta esitetty hyvinvointivaltiota puolustava puheenvuoro.

Antti Särkelä on on toiminut työyhteisöjen konsulttina ja työnohjaajana sekä luennoitsijana. Hän on julkaissut aikaisemmin teoksen Sosiaalityön asiakas subjektina ja ei-subjektina.

Saatavana myös e-kirjana.

Aiheeseen liittyvät

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Mikä on asiakkaan osa ja osallisuus sosiaalityössä?

Hoiva

Ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys hoivasta ja hoivapolitiikasta.

Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa

Edelleen ajankohtainen teos siitä, miten sosiaaliset oikeudet toteutuvat kun hyvinvointipalveluja yksityistetään. ”Kirjaa voi suositella jokaiselle kuntapoliitikolle pääsyvaatimukseksi sosiaali- ja terveyslautakuntiin!”

Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö

Mikä on moraalin ja etiikan rooli lapsiin ja perheisiin suuntautuvassa sosiaalityössä? Teos tarkastelee haastavia tilanteita, joissa oikea, hyvä ja tavoiteltava toimintatapa ei ole selvä.

Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

Miten suomalaista sosiaalihuoltoa tulisi kehittää? Laaja-alaisessa teoksessa pureudutaan sosiaalihuollon tilaan ja muutostarpeisiin.

Sosiaalityö aikuisten parissa

Kirjassa paneudutaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ydinkysymyksiin ja jännitteisiin.

Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina

Mistä sosiaalityössä yhteiskunnallisena toimintana on kysymys?

Tabujen kahleet

Teos analysoi tabujen monimuotoisuutta erilaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä ja sitä, miten ne vaikuttavat auttamis­työssä ja kohtaamisissa.