Uskonnon varjot

Uskonnon varjot

Hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä

Hengellinen väkivalta on pohjimmiltaan henkistä väkivaltaa, jossa yhteistä uskonnollista vakaumusta käytetään väkivallan välineenä. Uskonnolliset yhteisöt antavat jäsenilleen runsaasti myönteisiä asioita: turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteisen todellisuuden kokemuksen, jatkuvuutta, voimaantumisen tunteen ja tukea identiteetille. Yhteisön ”hyvä” kuitenkin mahdollistaa ”pahan”, uskonnon varjolla harjoitetun hengellisen väkivallan. Tekojen tunnistaminen väki­vallaksi on vaikeaa, sillä riippuu myös yksilöstä, kokeeko hän tietynlaisen kohtelun henkisenä väkivaltana vai ei.

Aini Linjakumpu kartoittaa uudessa tutkimuksessaan laajasti ja useaan uskonnolliseen liikkeeseen pohjautuen, mitä hengellinen väkivalta on, miten se ilmenee ja mitkä liikkeiden piirteet altistavat sille. Linjakumpu tutkii erityisesti ”tavanomaista” uskonnollista toimintaa, jonka tunnistaminen väkivallaksi on vaikeaa.

Teos antaa niin uskonnollisten yhteisöjen jäsenille kuin ongelmaan työssään törmääville ihmisille välineet tunnistaa hengellisen väkivallan ja käsitellä sitä. Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ovat yleistettävissä myös muihin tiiviisiin ja autoritaarisiin yhteisöihin ja liikkeisiin.

– Leena Rossi: Kristillisten yhteisöjen pimeää puolta. Agricola 17.7.2015

1. Johdanto
2. Uskonnolliset liikkeet ja hengellinen väkivalta
3. Hengellisen väkivallan tarkastelun teoreettiset lähtökohdat
4. Miksi hengellistä väkivaltaa tapahtuu?
5. Sosiaalistuminen liikkeisiin
6. Seksuaalisuuden politiikka: vähemmistöt polttopisteessä
7. Fyysinen väkivalta: ruumis hengellinen väkivallan näyttämönä
8. Taloudellinen hyväksikäyttö
9. Hengellinen kurinpito ja sanktiointi
10. Erkaantuminen liikkeistä
11. Hengellisen väkivallan rajat
12. Hengellinen väkivalta juridisessa ja yhteiskunnallisessa mielessä
13. Johtopäätökset

Aiheeseen liittyvät

Haavoittunut yhteisö

Ensimmäinen kokonaisvaltainen tutkimus vanhoillislestadiolaisen liikkeen hoitokokouksista.

Taivaan taimet

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla ja Vuoden tiedekirja 2013 -kunniamaininnalla palkittu teos lapsiin kohdistuvasta uskonnollisesta väkivallasta.