Twitter viestintänä

Twitter viestintänä

Twitteristä on tullut tärkeä viestintäväline monille poliitikoille, aktivisteille, toimittajille, julkkiksille ja urheilijoille. Terrori-iskujen, erilaisten katastrofien ja muiden suurten uutistapahtumien yhteydessä Twitter on nopea ja tärkeä tiedonvälittäjä. Tviiteistä leimahtaa hetkessä erilaisia somekohuja ja poliittisia kuohuja, puhutaan jopa Twitter-vallankumouksista. Twitteriä on kuvattu myös eliitin mediaksi, sillä eri alojen eliitti viestii ja verkostoituu siellä keskenään sekä luo uudenlaisia yhteenliittymiä ja valtakeskittymiä.

Twitter viestintänä arvioi suositun yhteisöpalvelun yhteiskunnallista merkitystä eri näkökulmista. Kirjassa valotetaan politiikan ja Twitterin monisyisiä suhteita, uutismedioiden muuttunutta roolia sekä organisaatioiden ja yritysten uutta viestintämaisemaa somen aikakaudella. Teos on ensimmäinen tutkimukseen perustuva kirja Twitteristä viestinnällisenä ilmiönä ja viestinnän välineenä.

I Lähtökohtia

 1. Twitter viestintänä ja sosiaalisen median ilmiönä
 2. #Hashtagin funktiot Twitterissä

II Politiikka, poliitikot ja vaikuttaminen Twitterissä

 1. Läsnäolon valtaa. Politiikan ja median eliittiverkostot Twitterissä
 2. #vainkansanedustajajutut – Kansanedustajien Twitter-käyttö ja sitä selittävät tekijät
 3. Live-twiittaminen vaalikeskusteluissa – Miten puolueiden puheenjohtajia arvioidaan?
 4. #Koulutuslupaus – koulutuspoliittinen kampanjointi ja keskustelu aihetunnisteella
 5. Kansallisvaltion twiitattu tarina – Presidentti T. H. Ilveksen twiitit e-Viron rakentajina

III Organisaatiot ja uutismedia Twitterissä

 1. Kaapattu hashtag? Organisaatiot ja brändit sosiaalisessa mediassa
 2. Kaupunki Twitterissä
 3. Uutismedia ja journalistit Twitterissä – joukkoviestintää vai vuorovaikutusta?
 4. Ensi tiedot Twitteristä? Sosiaalisen median lähteet reaaliaikaisessa verkkouutisoinnissa

IV Twitterin tutkimus

 1. Heikot ja vahvat linkit Twitter-viestinnässä: esimerkkinä Kreikan talouskriisi kesällä 2015
 2. Tunnetilojen tunnistaminen Twitteristä
 3. Tunnistaako kone tunteesi? Sävyanalyysi sosiaalisen median sisältöjen tulkinnassa

Aiheeseen liittyvät

Suomen mediamaisema

Katsaus kotimaisen median nykytilaan. Teos kattaa koko joukkoviestinnän kentän, mm. lehdet, radion, television, kirjat, elokuvat sekä ääni- ja kuvatallenteet. Mukana myös uudet mediamuodot.

Julkisuus ja demokratia

Teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan.

Kenen media?

Kirja johdattaa viestintäpolitiikan tutkimuksen perus­käsitteisiin, tutkimusotteisiin sekä ajankohtaisiin kiistoihin ja ilmiöihin.

Mediayhteiskunta

Ajankohtainen kuvaus mediariippuvaisesta yhteiskunnasta. Teos tutkii viestintää vuorovaikutuksena, esityksinä, taloutena ja osana yhteiskunnallista vallankäyttöä.