Tupakka

Tupakka

Nautinnosta ongelmaksi

Tupakan kulttuurinen ja yhteiskunnallinen asema on muuttunut suuresti. Käsitykset tupakoinnin terveysriskeistä, ympäristön savuttomuudesta ja huumeisiin verrattavasta nikotiiniriippuvuudesta ovat taittaneet tupakan pitkään jatkuneen voittokulun. Ihannoidusta on tullut vieroksuttua, modernista epämodernia. Kamppailu tupakan tulevaisuudesta käy kuumana. Terveysrintama pyrkii tupakoinnin vähentämiseen, tupakkateollisuus liiketoimintansa turvaamiseen.

Tupakka on ajankohtainen ja mielenkiintoinen raportti suomalaisen tupakkapolitiikan muotoutumisesta. Pekka Hakkarainen tarkastelee niitä prosesseja, joiden kautta tupakointi on nostettu Suomessa ongelmaksi.

Miten esimerkiksi mainoskiellot, myynnin ikärajoitukset, työpaikkojen tupakointikiellot ja ravintoloiden tupakointirajoitukset ovat syntyneet? Miten suomalainen terveysrintama on rakentunut? Miten tupakkateollisuus on vastannut tilanteeseen? Mikä on lääketeollisuuden rooli tupakkamarkkinoilla? Nautintojen yhteiskunnallista valikointia pohditaan vertailemalla tupakkaa alkoholipolitiikkaan ja huumekysymykseen. Teos tuo esiin toiminnan yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten takana.

Kirja on tarkoitettu kaikille tupakkakysymyksestä kiinnostuneille. Se tarjoaa ammattinsa puolesta tupakointia käsitteleville näkökulmia, jotka auttavat kokonaisuuksien jäsentämisessä. Tupakka soveltuu myös oppikirjaksi sosiaalisia ongelmia ja terveydenhuoltoa käsitteleviin opintoihin.

Aiheeseen liittyvät