Tasavalta

Tasavalta

Sodan jälkeisen Suomen kaudet ja trendit

Pokkariversio

Tasavalta kertoo, miten valtakunnan mikrokosmos pyörii.

Suomi muuttui 1960-luvun lopulla moraalitaloudesta suunnitelmataloudeksi. 1980–1990-luvuilla Suomesta tuli kilpailutalous, ja 2000-luvulla markkina-ajattelu levisi yhä uusille yhteiskunnan sektoreille.

Tasavalta-tutkimuksessa professori Pertti Alasuutari tarkastelee, miten diskurssit eli puheavaruudet muokkasivat suomalaista yhteiskuntaa. Hän kartoittaa kulttuuristen kausien vaihtumista ja tapoja, joilla toimijat sopeutuvat uusiin puitteisiin ja puhetapoihin.

Alasuutari osoittaa, että Suomi muuttui sodan jälkeisinä vuosikymmeninä politiikan globaalien muotien ja mallien mukana. Uusliberalistisen kilpailutalouden rantautuminen Suomeen on siitä yksi esimerkki. Toinen tasavalta on kulttuurijärjestelmä, joka muovaa ja tuottaa alamaisiaan ja toimijoitaan.

Pertti Alasuutari on sosiologian professori Tampereen yliopistossa. Tasavalta-kirjassa päivittää klassikoksi muodostuneen tutkimuksensa Toinen tasavalta 2010-luvulle.

Aiheeseen liittyvät

Rauhaton rauha

Mitä tapahtui, kun sota päättyi? Kirjassa käsitellään ihmisten ja koko maan vähittäistä, rauhatontakin sopeutumista takaisin rauhanaikaan.