Tasa-arvosta lisäarvoa

Tasa-arvosta lisäarvoa

Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön

Nykyisen tasa-arvolain mukaan yli 30 hengen työpaikoilla on oltava säännöllisesti arvioitava ja päivitettävä tasa-arvosuunnitelma, joka sisältää selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta, palkkakartoituksen sekä konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.

Tämän kirjan avulla on mahdollista vastata tasa-arvolain asettamiin haasteisiin. Siinä esitellään tasa-arvotyön prosessi, jonka osana työpaikat voivat tehdä henkilöstöpolitiikkaansa ohjaavan tasa-arvosuunnitelman. Kirjassa kuvataan myös erilaisia tasa-arvotyön strategioita ja menetelmiä, joiden avulla ongelmakohdat on helpompi tunnistaa. Avuksi ongelmien paikantamiseen kirjassa on kyselylomake, jolla työntekijöiden tasa-arvokokemuksia voidaan kartoittaa ja seurata.

Kirja on tiivis tietopaketti tasa-arvosta ja opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työpaikoilla. Se on tarkoitettu yksityisen ja julkisen sektorin johtajille, henkilöstöasioita hoitaville, luottamushenkilöille sekä tasa-arvo- ja työsuojeluasioista vastaaville ja soveltuu myös opetuskäyttöön.

Aiheeseen liittyvät