Suunniteltu lapsuus

Suunniteltu lapsuus

Keskustelut lapsen varhaiskasvatuksesta päivähoidossa

Nykyään vanhemmat suunnittelevat lapsensa varhaiskasvatusta päivähoidon henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa. Suunnittelulla pyritään varmistamaan lapsen yksilöllinen huomiointi päivähoidossa. Lisäksi sen tarkoituksena on toteuttaa kodin ja päivähoidon yhteistä kasvatuskumppanuutta.
Maarit Alasuutari tutkii, miten nämä tavoitteet toteutuvat käytännössä. Mitä vanhempien ja työntekijöiden keskusteluissa itse asiassa tapahtuu ja mitä niistä seuraa? Mitä on kasvatuskumppanuus? Millaiseksi muodostuvat vanhemman ja työntekijän roolit?
Alasuutari osoittaa, että vanhempien ja päivähoidon henkilöstön keskusteluissa jäädään kauaksi varhaiskasvatuksen suunnittelulle asetetuista tavoitteista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa vain poikkeustapauksessa päivähoidon toimintaa. Lisäksi vanhempien mahdollisuus vaikuttaa lapsensa päivähoitoon osoittautuu varsin rajatuksi. Alasuutari pohtii myös, miksi näin käy ja miten keskusteluja voisi kehittää.
Kirja on suunnattu alan ammattilaisille, opiskelijoille ja tutkijoille, jotka työskentelevät kasvatuksen, lapsuuden ja ammatillisen vuorovaikutuksen kysymysten parissa. Se on kiinnostavaa luettavaa myös kaikille vanhemmille.
Saatavana myös e-kirjana.

Esipuhe 
1. Johdanto 
2. Kumppanuuden etsintää – työntekijöiden näkökulma 
3. Kuulumiset päiväkodista – vanhempien kokemuksia 
4. Suunnitelmakeskustelut – naurua ja neuvottelua 
5. Työntekijän ja vanhemman asiantuntijuus 
6. Naisten puuhaa – isän paikka keskusteluissa 
7. Päiväkodin tavat ja tavallinen lapsi 
8. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat päiväkodin arjessa 
9. Lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kotouttaminen
Lähteet

Aiheeseen liittyvät

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä?

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa.