Suomi toisin sanoen

Suomi toisin sanoen

Muukalainen on nähty kirkonmäellä. Onko tuhansien järvien maasta tulossa tuhansien kulttuurien maa? Suomi toisin sanoen on kolmen tutkijan kansalaispuheenvuoro suomalaisuudesta ja monikulttuurisuudesta. Kirjoittajien mukaan voimme antaa toiselle arvon vain jos arvaamme oman tilamme.

Kirjassa kartoitetaan suomalaisuuden arkista tuottamista tavallisuuden, luonnollisuuden, juurten ja rituaalien kautta. Totutut käsitykset suomalaisuudesta asetetaan vuoropuheluun erilaisuuden kohtaamisen kanssa. Onko maahanmuuttajien kotouttaminen vain sitä, että heidän on muututtava samalla kun Suomi pysyy ennallaan? On vieraan pelkoa ja vieraan ihannointia, mutta mitä olisi vierasta koskeva viisaus?

Teos kokoaa keskustelua suomalaisuudesta ja kansallisesta identiteetistä, ja se on kirjoitettu kaikille niille, joita Suomi maailmassa ja maailma Suomessa askarruttavat.

Mikko Lehtonen on mediakulttuurin professori, Olli Löytty kirjallisuudentutkija ja Petri Ruuska sosiologian yliassistentti.

Kuuntele Olli Löytyn haastattelu Ylen Kultakuumessa (3.11.2015). Haastattelu alkaa noin kohdasta 15:50.

Aiheeseen liittyvät

Erilaisuus

Kirja sisältää kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden näkemyksellisiä puheenvuoroja kulttuurin, paikan ja identiteetin yhteen kietoutumisesta, erilaisuuden esittämisestä sekä monikulttuurisen yhteiselon ongelmista ja mahdollisuuksista.

Etnisyys ilman ryhmiä

Miten ajatella etnisyyttä, kansallisuutta ja rotua ”laatikon ulkopuolella”: esteettömästi, vapaana vakiintuneiden sanastojen viettelyksestä, sitoutumatta ennalta lukkoon lyötyihin oletuksiin?

Islamin huntu

Islamin hunnulla on yllättävän monta viestiä. Miksi osa musliminaisista käyttää huntua ja osa ei? Teos on helposti lähestyttävä tietopaketti kaikille islamin kulttuurista kiinnostuneille.

Kuinka meitä kutsutaan?

Mihin suuntaan Suomi on menossa? Kirjan kirjoittajat esittävät, että suuntakamppailuja ei voi ymmärtää ilman, että niihin sisältyvät kulttuuriset ulottuvuudet otetaan vakavasti.

Kulttuuri, paikka ja muuttoliike

Teos osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja monikulttuurisuudesta sekä kyseenalaistaa vakiintuneita tapojamme ajatella paikan, kulttuurin ja kuulumisen kytköksiä.

Kulttuurien kohtaamisia arjessa

Eturivin tutkijat arvioivat Suomessa syntyneiden ja ulkomailta Suomeen muuttaneiden kokemuksia erilaisissa työ- ja opiskeluympäristöissä.

Suomalainen vieraskirja

Kirjassa lähestytään monikulttuurisuutta erilaisten käsitteiden ja niiden selittämisen kautta.