Suomalaista sosiaalipolitiikkaa

Suomalaista sosiaalipolitiikkaa

Suomen tie pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi oli kaikkea muuta kuin valmiiksi kivetty ja viitoitettu. Silti hyvinvointivaltiosta tuli mitä tärkein kansallinen projekti, jonka tehtävä on ollut tuottaa turvaa ja palveluja kaikille kansalaisille.

Teoksessa tarkastellaan suomalaista sosiaalipolitiikkaa historiallisessa ja vertailevassa kehyksessä. Sosiaalipolitiikan historiaa kuvataan laaja-alaisena hyvinvointipolitiikkana, joka sisältää toimeentuloturvan, terveydenhuollon, koulutuksen ja sosiaalipalvelut. Kirjoittajat kysyvät, miksi julkisesta vallasta tuli niin tärkeä toimija, mitä sosiaalipolitiikka on merkinnyt naisille ja miksi hoivapalvelut ovat niin keskeinen osa hyvinvointivaltioprojektia.

Vertailu Saksan ja Yhdysvaltojen hyvinvointipoliittisiin malleihin auttaa ymmärtämään paitsi sosiaalipolitiikan eroja maasta toiseen myös suomalaisen sosiaalipolitiikan erityisyyttä. Valinnat eivät ole kuitenkaan sattumanvaraisia, vaan ne perustuvat kansalliseen historiaan ja pitävät yllä kulttuurisia eroja. Näin tarkasteltuna pohjoismaisen sosiaalipolitiikan periaate, universalismi, on mahdollista tulkita uudelleen tämän päivän moniarvoisen maailman näkökulmasta.

Kirja on kirjoitettu ennen muuta opiskelijoille, mutta siitä on iloa kaikille yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille.

Anneli Anttonen ja Jorma Sipilä ovat kansainvälisesti tunnettuja sosiaalipolitiikan tutkijoita Tampereen yliopistosta.

Esipuhe

Johdanto

Hyvinvointivaltion ja sosiaalisen yhteisvastuun juurilla

Suomalainen hyvinvointivaltioprojekti

Hoivapalvelut – hyvinvointivaltioprojektin moderni ydin

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion universalismi

Saksan ja Yhdysvaltain hyvinvointipoliittiset mallit

Mitä erilaiset hyvinvointipolitiikat merkitsevät?

Sosiaalipolitiikkaa hyvinvointivaltioprojektin jälkeen

Kirjallisuus

Aiheeseen liittyvät

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Mikä on asiakkaan osa ja osallisuus sosiaalityössä?

Hoiva

Ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys hoivasta ja hoivapolitiikasta.

Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa

Edelleen ajankohtainen teos siitä, miten sosiaaliset oikeudet toteutuvat kun hyvinvointipalveluja yksityistetään. ”Kirjaa voi suositella jokaiselle kuntapoliitikolle pääsyvaatimukseksi sosiaali- ja terveyslautakuntiin!”

Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki

Teos tarkastelee lasten kotihoidon tuen etuja ja haittapuolia. Kirjoittajat osoittavat, että lasten kotihoito, kasvatus ja työelämä on mahdollista sovittaa yhteen paljon nykyistä paremmin.

Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

Miten suomalaista sosiaalihuoltoa tulisi kehittää? Laaja-alaisessa teoksessa pureudutaan sosiaalihuollon tilaan ja muutostarpeisiin.

Sosiaalityö aikuisten parissa

Kirjassa paneudutaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ydinkysymyksiin ja jännitteisiin.

Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina

Mistä sosiaalityössä yhteiskunnallisena toimintana on kysymys?

Välittäminen ammattina

Selkeä ja käytännöllinen kirja auttamistyötä tekeville. Pitäisikö ihmisten ongelmia ratkoa yksilöihin vai yhteiskuntaan vaikuttamalla?