Suomalainen työntekijyys 1945–2013

Suomalainen työntekijyys 1945–2013

Suomalainen työntekijyys 1945–2013 -teoksessa kirjoittajat vastaavat kysymykseen työelämän muutoksesta tuoreesti selvittämällä, mikä suomalaisten työympäristössä ja -kulttuurissa on muuttunut viimeisen 70 vuoden aikana.

Suuri kertomus maaseudulta ja ruumiillisen työn parista kaupunkien toimihenkilöiksi siirtyvistä suomalaisista saa lisäulottuvuutta, kun tekijät tarkastelevat, kuinka työnkuvan muutos vaikutti työntekijää koskeviin odotuksiin. 1960–1980-luvut olivat työntekijöiden kannalta mullistavia, sillä silloin ryhdyttiin korostamaan moraalisen kunnollisuuden ja fyysisen vahvuuden sijasta yksilön sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja motivaatiota.

Suomalaisesta aiheesta huolimatta se ammentaa myös kansainvälisestä palkkatyötä ja sosiaalisia suhteita koskevasta keskustelusta. Teos auttaa nykypäivän työntekijöitä ymmärtämään, miksi työelämä on sellainen kuin se on.

Kirjoittajat ovat työelämän, työpsykologian ja historian tutkijoina Työterveyslaitoksella.

1. Johdanto (Ari Väänänen & Jussi Turtiainen)

2. Suomalaisen työntekijyyden ja työntekijäideaalien historia (Ari Väänänen & Jussi Turtiainen)

3. ”Palvelukseen halutaan”: Työpaikkailmoitusten työntekijä (Pekka Varje)

4. Johtamisoppaiden työntekijäihanne: Kuuliaisesta koneen osasta sitoutuneeksi tiimityöläiseksi (Anna Kuokkanen)

5. Opettajien työnkuvan muutos: Kansankynttilästä tunnevalmentajaksi (Erkko Anttila)

6. Metalliin kietoutuneet muistot: Metallityöläisten maskuliinisuus toisen maailmansodan jälkeen (Jussi Turtiainen)

7. Suojelusta työhyvinvointiin: Työntekijyyden ja työympäristön rajojen muutos
työturvallisuuden lainvalmistelussa (Sirkku Kivistö, Jussi Turtiainen & Ari Väänänen)

8. Terveenä työssä: Riskit ja työterveys lehdistökeskustelussa (Ari Väänänen & Pekka Varje)

9. Suomalaisen työntekijyyden muutos 1945–2013 (Ari Väänänen & Jussi Turtiainen)

Aiheeseen liittyvät

Halvennettu työ

Halvennettu työ antaa hyviä välineitä ymmärtää tämän päivän työmarkkinasuhteiden logiikkaa. Menneisyydessä tehdyt ratkaisut tuntuvat tänäkin päivänä.

Työ, työvoima & politiikka

Ajankohtainen työpolitiikan kokonaisanalyysi ja oppikirja. Teoksessa määritellään keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvioidaan työllisyyden ja työelämän muutoksia.