Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä

Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä

Suom. Jyrki Vainonen

Mikä meissä on sosiaalista, mikä psykologista? Miten ihminen muovautuu yksilöllisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksessa? Miksi kukin meistä on samanaikaisesti erilainen ja samanlainen kuin muut?

Näihin sosiaalipsykologian peruskysymyksiin Vivien Burr etsii vastausta tässä selkeästi rakennetussa kirjassaan, jossa hän esittelee sosiaalipsykologian historiaa ja sen erilaisia tutkimussuuntia. Burr ruotii muun muassa tutkimuksia asenteista, tottelevaisuudesta, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, ryhmän toiminnasta ja rooleista.

Punaisena lankana Burrin argumentaatiossa kulkee yksilökeskeisen ajattelun kritiikki, halu puolustaa ajatusta ihmisestä sosiaalisena, ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa muovautuvana oliona, jonka identiteetti ja käyttäytyminen rakentuvat minän ja toisen rajapinnalla, kosketuksessa sosiaaliseen ympäristöön.

Teos soveltuu sosiaalipsykologian oppikirjaksi, mutta siitä saavat iloa ja hyötyä nekin, joita yleisemminkin kiinnostavat minään, identiteettiin ja persoonallisuuteen liittyvät asiat.

Aiheeseen liittyvät

Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Henkilökuvia sosiaalipsykologian merkittävistä tutkijoista.

Sosiaalipsykologian sukupolvet

Millainen tiede sosiaalipsykologia on? Tutkijat ja opettajat kertovat.