Sorrettujen pedagogiikka

Sorrettujen pedagogiikka

Pokkariversio

Suom. Joel Kuortti

Kasvatustieteen ohittamaton merkkipaalu

Brasilialainen Paulo Freire (1921–1997) oli maailmankuulu pedagogi, joka organisoi monessa maassa köyhän työväestön koulutusta. Hänen pääteoksensa Sorrettujen pedagogiikka on kasvatustieteen moderni klassikko.
Freire kritisoi käsitystä, jonka mukaan oppilas tallettaa muistiinsa sisältöjä, jotka opettaja sinne tuottaa. Tämän sijaan hän korosti oppilaan aktiivisuutta sekä opettajan ja oppilaiden dialogia.

Yhteiskunnallinen tiedostaminen oli Freirelle tärkeä kasvatuksen tavoite: yhteiskunnalliset ongelmat motivoivat oppimaan ja ne voidaan yrittää ratkaista oppimisen keinoin. Kasvatuksen ja koulutuksen perimmäinen päämäärä on muuttaa maailmaa paremmaksi.

Freiren pääteos on edelleen välttämätöntä luettavaa kaikille pedagogiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostuneille.

 

Aiheeseen liittyvät

Kenen kasvatus?

Suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien ja käytäntöjen tarkastelua kriittisen pedagogiikan valossa.