Retoriikan valtakunta

Retoriikan valtakunta

Suom. Leevi Lehto
Alkuteos L’empire rhétorique: Rhétorique et argumentation

Retoriikka eli puhetaito oli antiikin aikana arvostettu taito ja oppi, josta Aristoteles kirjoitti kokonaisen teoksen ja jota Cicero harjoitti ja tutki.Meidän aikanamme retoriikkaa on pidetty sekä ”hirviömäisenä poikkeamana” että ”ihmistieteiden entisenä ja nykyisenä kuningattarena”.
Chaïm Perelmanin mielestä retoriikan tutkimus on ansainnut kunnianpalautuksen. Retoriikan valtakunta on johdatus hänen laajaan tuotantoonsa, länsimaisen metafysiikan kritiikki ja opas kaikkien suullisten ja kirjallisten esitysten lähtökohtien erittelyyn.
Chaïm Perelman (1912–1984) oli pitkään Brysselin yliopiston filosofian professorina, missä hän opetti logiikkaa, moraalia ja metafysiikkaa. Lisäksi hän ansioitui oikeusteorian alalla.

1. Logiikka, dialektiikka, filosofia ja retoriikka
2. Argumentaatio, puhuja ja yleisö
3. Argumentaation lähtökohdat
4. Valinta, läsnäolo ja esittäminen
5. Merkitys ja tosiseikkojen tulkitseminen
6. Argumentaation tekniikat
7. Kvasiloogiset argumentit
8. Todellisuuden rakenteeseen nojaavat argumentit
9. Esimerkki, havainnollistus ja malli
10. Analogia ja metafora
11. Käsite-erottelut
12. Argumenttien määrä ja paino
13. Argumenttien järjestys esityksessä
14. Retoriikan valtakunta

Aiheeseen liittyvät

Parlamentarismi retorisena politiikkana

Painava kokoelma Kari Palosen kirjoituksia parlamentarismista.

Puhe eduskunnassa

Onko kansanedustajien puheilla vaikutusta? Missä, kenelle ja miten poliitikon kannattaa puhua? Ketä kansanedustajat oikein edustavat? Valtio-opin emeritusprofessorin teos valaisee edustuksellisen demokratin ongelmia.