Reikä sydämessä

Reikä sydämessä

Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa

Reikä sydämessä käsittelee sairautta kulttuurin näkökulmasta. Sen keskeinen jännite liittyy sydänsairauksien yhteisölliseen tulkintaan ja tekemiseen. Yhtäältä arkiset tautikäsitykset ovat useiden sukupolvien perua ja siis osa kansanperinnettä, toisaalta ihmiset tulkitsevat niitä jatkuvasti uudelleen riskitiedon ja genetiikan valossa. Kirjassa osoitetaan, miten moderni ja perinteinen kohtaavat ja miten sydäntautia voi perustellusti luonnehtia aikamme sairaudeksi.
Teoksessa kohtaavat myös kansainvälinen ja paikallinen. Pohjois-Karjala-projekti on tuonut sydäntautien torjuntaan pysyvästi universaalin käsityksen riskistä ja hallinnasta sekä vienyt samalla Suomen sydäntautien torjunnan maailmankartalle. Martta-järjestön työssä puolestaan paikalliset naiset ovat muuttaneet ruokatottumukset ja pohjoiskarjalaiset elämäntavat.
Kirja perustuu tekijän pitkään etnografiseen kenttätyöhön Pohjois-Karjalassa. Se antaa tiheän ja rikkaan kuvan pohjoiskarjalaisten miesten ja naisten toiminnasta ja sairauskäsityksistä. Kirjan laajat teoreettiset keskustelut antavat aineksia pohtia ihmisen arkipäiväisen toimijuuden ehtoja ja mahdollisuuksia.
Teos on suunnattu terveystieteistä, sosiologiasta, antropologiasta ja naistutkimuksesta kiinnostuneille. Se antaa seikkaperäisiä aineksia etnografisen tutkimuksen tekemiseen. Kirja soveltuu koulutukseen yhteiskuntatieteiden ja kulttuurintutkimuksen lisäksi lääketieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.
American Anthropological Association on myöntänyt vuoden 2010 Steven Polgar Professional Paper -palkinnon Marja-Liisa Honkasalolle artikkelista Grips and Ties, joka perustuu hänen Reikä sydämessä -teokseensa.

  1. Johdanto
  2. Jännitteisiä kenttiä
  3. Sairauden kokemus, toimijuus ja merkitys – teoreettisia lähtökohtia
  4. Alakujuurien jälillä – miehet puhuvat sydämestään
  5. Reikä sydämessä – naisten suhde sairauteen
  6. Menetyksen kerroksia
  7. Koti ja juurtumisen teot
  8. Aika, paikka, toimijuus
  9. Sairaudet kudotaan kulttuuriin

Kirjallisuus

Hakemisto

Aiheeseen liittyvät