Rauhaton rauha

Rauhaton rauha

Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950

Rauhaton rauha kuvaa ihmisten arkikokemuksia ja tuntoja sotaa seuranneina unohduksen, pulan, jälleenrakentamisen ja perheiden perustamisen vuosina. Miten ihmiset ja koko yhteiskunta pääsivät sodan jälkeen uuden elämän alkuun? Teos tarjoaa uutta tutkimustietoa Suomen rauhankriisistä yleistajuisessa muodossa.

Monet suomalaiset kokivat rauhasta huolimatta seisovansa kuilun reunalla: sodan menetykset olivat vereslihalla, tulevaisuus epävarma. Entisistä ajatuksista ja toiveista piti luopua nopeasti. Ilmassa oli silti toiveikkuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Kirja kuvaa sodan jälkeistä henkistä ilmapiiriä sekä niitä käytännön ongelmia, joita ihmiset joutuivat ratkomaan välittömästi sodan jälkeen. Teoksessa tarkastellaan muiden muassa sodassa pahoin kärsineen Lapin jälleenrakennuksen ilmapiiriä, evakoiden ja heidän sijoituspaikkakuntiensa väestön kahnauksia, rintamamiesten vaivalloista sopeutumista takaisin siviiliin ja sodan muuttamia perhesuhteita. Yksilöiden kokemusten ohella teos valottaa päättäjien, ­viranomaisten ja lehdistön toimia maan henkiseksi jälleenrakentamiseksi.

Kuuntele Ville Kivimäen, Kirsi-Maria Hytösen ja Marja Tuomisen haastattelu Ylen Kultakuumeessa (3.11.2015). Haastattelu alkaa noin kohdasta 33:45.

Marja Tuominen kertoo Lapin sodan seurauksista Studio 55:n jutussa.

Ilta-Sanomien juttu Rauhattomasta rauhasta.

 

– Jarmo Uusi-Rintakoski: Kertokaa lastenlapsille kirjoin. Kodin Pellervo 12/2015.

Runot Sairasvuoteella (Antti Nummi) ja Lasimaalaus (Aila Meriluoto)

Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen: Sodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa

I Ihmiset
Ville Kivimäki: Hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet – Suomalaissotilaat ja syksyn 1944 tunnemaisema
Jenni Kirves: Psykologinen trauma ja selviytyminen – Itsekontrolli, luottamus ja autonomia sotilaiden kotiinpaluun mentaliteettina
Marja Tuominen: Lapin ajanlasku – Elämän jatkuvuuden ja menneisyyssuhteen jälleenrakentuminen historian marginaalissa
Heli Kananen: Siirtoväki uusilla asuinseuduilla – Ortodoksinen siirtoväki ja paikallisväestö
Antti Malinen: Kodittomuutta ja kotien rauhaa – Kaupunkilaisten asuinolojen kehitys 1944–1950
Seija-Leena Nevala-Nurmi & Kirsi-Maria Hytönen: Kotirintaman purkautuminen – Sukupuoli ja perhe maaseudulla sodan jälkeen

II Yhteiskunta
Petri Karonen: Suomi vuonna yksi – Sodasta rauhaan siirtyminen valtakunnallisena ongelmana vuosina 1944–1950
Keijo Rantanen: Pitkä murros – Työmarkkinajärjestelmän modernisoituminen teollisuuspaikkakunnalla

Antero Holmila, Timo Auvinen & Niina Lehtimäki: Rauhaan paluun ongelmat ja rauhankriisi lehdistössä
Ville Kivimäki: Kulttuurinen trauma, tunnehistoria ja sankariajan loppu

Aiheeseen liittyvät

Valkoiset

Teos sukeltaa vuoden 1918 sodan yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin seurauksiin. Miten valkoiset rakensivat yhteisöllisyyttä, ja millaisia ristiriitoja voittajaleirissä syntyi?

Sodasta rauhaan

Miten Eurooppa pääsi jaloilleen ensimmäisestä maailmansodasta? Teos auttaa luomaan kokonaiskuvan ensimmäisen maailmansodan merkityksestä, pitkäaikaisvaikutuksista ja rauhaan palaamisen ongelmista.

Äärimmäisyyksien aika

Jännittävä kertomus lyhyestä 1900-luvusta, jota on kutsuttu myös sen omaelämäkerraksi. Historioitsija Eric Hobsbawm nivoo yhteen arkisto- ja tutkimustietoa sekä omakohtaisia kokemuksia ja muistoja.