Puheterapia

Puheterapia

Vuorovaikutus muutoksen välineenä

Uraauurtava perusteos puheterapiasta

Tutkimukseen perustuva teos kuvaa, mitä puheterapia on. Keskiössä on aiemman häiriöluokituksiin perustuvan näkökulman sijaan vuorovaikutus, puheterapeutin tärkein työväline. Teos analysoi, millaisia vuorovaikutuksen keinoja puheterapeutti ja asiakas käyttävät ja miten terapiaan sisältyvä muutos tapahtuu.
Käytännön esimerkkien avulla kirja kuvaa, millä tavoin asiakkaan toimintakykyä puheterapiassa edistetään: miten kehitetään yksilön voimavaroja, mahdollistetaan asiakkaan osallistumista ja vaikutetaan kommunikaatioympäristöön.
Teos tarkastelee vuorovaikutusta asiakkaan ja terapeutin yhteisenä saavutuksena. Puheterapiaan sisältyvä hiljainen tieto tulee näkyväksi aitojen puheterapiasta kerättyjen vuorovaikutusesimerkkien kautta. Teos innostaa ammattilaisia pohtimaan, miten vuorovaikutuksella voidaan edistää muutosta.
Vastaavaa teosta ei ole suomeksi aiemmin julkaistu. Teos soveltuu puheterapian ammattilaisille, logopedian opiskelijoille sekä kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaisten täydennyskoulutukseen. Siitä saavat hyödyllistä tietoa myös puheterapia-asiakkaat läheisineen.

Jaana Sellman on puheterapeutti ja filosofian tohtori ja Tuula Tykkyläinen puheterapeutti ja logopedian dosentti. He ovat perehtyneet puheterapiavuorovaikutukseen työssään ja logopedian tutkimuksissaan.

Aiheeseen liittyvät