Puhe eduskunnassa

Puhe eduskunnassa

Puhe eduskunnassa selvittää, mikä on puheen merkitys eduskunnassa, ketä kansanedustajat edustavat ja miten he voivat puheillaan vaikuttaa. Teos valaisee edustuksellisen demokratian ongelmia sekä teorian että tunnettujen eduskuntavaikuttajien haastattelujen näkökulmista. Kansanedustajien haastattelut paljastavat mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, missä, kenelle ja miten poliitikon kannattaa puhua.

Kysymys puheen merkityksestä eduskunnassa on tärkeä solmukohta, josta voidaan tarkastella monia ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä, kuten eduskunnan asemaa poliittisessa järjestelmässä, kansanedustajien valtaa, poliitikkojen arvostusta sekä edustuksellisen demokratian tilaa ja tulevaisuutta. Eduskunnan ja kansanedustajien aseman paras mittari on se, pidetäänkö kansakunnan kannalta tärkeimmät poliittiset puheet eduskunnassa vai jossakin muualla.

Kyösti Pekonen on Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin emeritusprofessori. Pekonen on tutkinut politiikan symboliikkaa, kieltä ja estetiikkaa. Pekosen tutkimuskohteita ovat olleet myös eduskunta, poliittiset puolueet, radikaali oikeisto sekä hallinta-ajattelun historialliset muutokset.

I Mistä edustuksellisessa demokratiassa on kyse
1 Eduskuntaan, puolueisiin, kansanedustajiin ja vaaleihin kohdistuvat ristiriitaiset odotukset
2 Demokratia edellyttää edustamista
3 Edustuksen käsite ja edustajan ja edustettavan välinen ero
4 Parlamentaarisen edustuksellisen demokratian organisoinnin traditiot
5 Deliberaatio edustamisena
6 Poliittinen deliberaatio parlamentissa

II Eduskunnan valta haastatteluiden valossa
1 Näkemykset eduskunnan vallan lisääntymisestä
2 Näkemykset eduskunnan aseman heikentymisestä
3 Eduskunnan on aina kamppailtava asemastaan

III Puheen merkitys eduskunnassa
1 Edustuksellinen puhe puheena “minusta”, “sinusta” ja “heistä”
2 Puhe täysistunnossa
3 Eduskunta teatterina?
4 Puoluedemokratia ja deliberaatio valiokunnassa
5 Deliberaation rajat ja mahdollisuudet valiokunnassa
6 Liikumavara valiokunnassa
7 Asiantunteva puhe edustamisena ja vakuuttamisena
8 Valiokuntatyössä oppiminen

IV Parlamentarismin tila puheen näkökulmasta

Aiheeseen liittyvät

Parlamentarismi retorisena politiikkana

Painava kokoelma Kari Palosen kirjoituksia parlamentarismista.