Politiikka ja mediajulkisuus

Politiikka ja mediajulkisuus

Miksi suomalaiset kokevat, että median valta on kasvanut? Mitä mediajulkisuus tekee politiikalle? Onko sosiaalisesta mediasta politiikan muutosvoimaksi? Politiikka ja mediajulkisuus tarkastelee keskeisiä politiikan mediajulkisuutta ravistelleita muutoksia intimisoitumisesta viestinnän professionalisoitumiseen ja median kaupallistumisesta sosiaalisen median nousuun. Samalla pohditaan, miksi puoluepolitiikka kiinnostaa yhä harvempia ja miksi edustuksellinen demokratia tuntuu monissa länsimaissa olevan kriisissä. Kirjassa hahmotellaan myös keinoja, joilla tästä kriisistä voisi selvitä.
Politiikka ja mediajulkisuus on ensimmäinen suomenkielinen akateeminen oppikirja, joka keskittyy politiikan ja median epäpyhään liittoon. Se liikkuu politiikan ja viestinnän tutkimuksen välissä ja pyrkii antamaan kokonaiskuvan tästä ajankohtaisesta ja moniulotteisesta ilmiöstä.

Dosentti, YTT Juha Herkman on aiemmin kirjoittanut muun muassa teokset Audiovisuaalinen mediakulttuuri (2001) ja Kriittinen mediakasvatus (2007).

Aiheeseen liittyvät

”Hohto on mennyt herrana olemisesta”

Historiallisin esimerkein pippuroitua mediafilosofiaa.

Julkisuus ja demokratia

Teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan.