Poliittinen valta Suomessa

Poliittinen valta Suomessa

Ketkä Suomessa käyttävät valtaa?

Politiikan valtasuhteet ovat mullistuneet muutamassa vuosikymmenessä. Presidentin valtaa on siirretty hallitukselle, jonka asemaa EU-jäsenyys ja kansainvälistyminen ovat vahvistaneet. Puolueet edustavat entistä pienempää osaa äänestäjäkunnasta, ja niiden sisällä valta on siirtynyt kauemmas kenttäväen ulottuvilta. Politiikan johtopaikat ovat edelleen valtaosin miesten hallussa. Koulutuksen ja varallisuuden tapaan myös vaaleihin osallistuminen periytyy. Media ja markkinat vaikuttavat yhä enemmän poliitikkojen päätöksiin.

Poliittinen valta Suomessa -teoksessa alan johtavat tutkijat analysoivat tärkeimpien valtiollisten instituutioiden sekä kansalaisjärjestöjen, median ja markkinoiden vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon. Kirjoittajat vertaavat Suomen valtarakennetta kattavasti muihin Euroopan maihin sekä pohtivat kotimaista vallankäyttöä ja poliittisen järjestelmämme tulevaisuutta.

Poliittinen valta Suomessa soveltuu oppikirjaksi korkeakouluihin ja käsikirjaksi niin politiikassa toimiville kuin sitä seuraaville.

Esipuhe

1 Poliittinen järjestelmä muuttuneessa toimintaympäristössä

2 Poliittisten instituutioiden valta talouden muuttuvissa suhdanteissa

3 Toteutuuko vaaleissa yhdenvertaisuus?

4 Puolueiden valta valtiollisissa päätöksentekoelimissä

5 Puolueiden sisäiset valtasiirtymät: jäsenaktiiveilta eliiteille?

6 Eduskunta – kohti normaalia parlamentarismia

7 Vallanjaon muutos presidentin ja hallituksen välillä ja hallituksen sisällä

8 Euroopan unionin ja kansainvälistymisen vaikutus Suomen poliittiseen järjestelmään

9 Vallan ja johtajuuden sukupuoli: onko tasa-arvo saavutettu?

10 Sopuleista someaikaan: median valta politiikassa

11 Toimeenpanovallan erilaiset roolit – tapaus Talvivaara

12 Kohti itsenäisen Suomen toista vuosisataa

Aiheeseen liittyvät

Demokraattinen perintömme

Työkaluja kansanvallan puolustamiseen ja kehittämiseen

Julkisuus ja demokratia

Teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan.

Luokan ääni ja hiljaisuus

Miltä näyttää tämän päivän luokka-Suomi?

Matala valta

Miten meitä oikein johdetaan? Viisas analyysi vallankäytön tyylien muutoksista ja talousjohtajien vaivihkaisesta astumisesta poliitikkojen paikalle kansakunnan johtajiksi.

Ostettua aikaa

Talous ja politiikka ovat kriisissä juuri nyt, koska poliitikoilla ei enää ole konstia kriisin lykkäämiseen. Ostettu aika on loppu.

Politiikan muutos

Kriittinen ja monipuolinen analyysi politiikan muutoksesta. Mihin suuntaan politiikka kehittyy Suomessa, Euroopassa ja globaalisti?

Politiikka ja mediajulkisuus

Miksi suomalaiset kokevat, että median valta on kasvanut? Mitä mediajulkisuus tekee politiikalle?

Suomen puolueet

Suomen puoluekentän käsikirja, jonka paikka on kaikkien politiikkaa seuraavien hyllyssä.

Vallan sisäpiirissä

Onko Suomessa yhtä yhtenäistä eliittiä? Miten eliitin jäseneksi noustaan ja miten paikka säilytetään?

Vita activa

Arendtin merkkiteos on politiikan intohimoinen puolustus