Poikatutkimus

Poikatutkimus on ajankohtainen katsaus suomalaiseen poika- ja maskuliinisuustutkimukseen. Teos monipuolistaa kuvaa pojista ja poikuudesta ja samalla se antaa lukijalleen eväitä jäsentää kriittisesti poikia koskevia julkisia keskusteluja.

Kirja kokoaa yhteen viimeaikaista suomenkielistä tutkimusta, jossa poikia ja poikuutta tarkastellaan erilaisista näkökulmista varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Teos on suunnattu laajalle yleisölle. Kirjasta hyötyvät tutkijoiden, opiskelijoiden sekä lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten lisäksi kaikki pojista, poikuudesta, sukupuolesta, lapsuudesta ja nuoruudesta kiinnostuneet lukijat.

Kirja on ensimmäinen suomalainen poikatutkimuksen vertaisarvioitu kokoomateos. Teoksen toimittajat Harry Lunabba, Antti Kivijärvi ja Tuija Huuki ovat lasten ja nuorten elämään perehtyneitä sosiaalityön, nuorisotyön ja sukupuolentutkimuksen tutkijoita.

Aiheeseen liittyvät

Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Teos kokoaa yksiin kansiin keskeiset tutkimusmenetelmät, joita on käytetty nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa.