Parisuhdeväkivalta

Parisuhdeväkivalta

Lyötyjen aika ja tila

”Miksei se lähde?”
Tässä kirjassa pohditaan, mikä pitää parisuhdeväkivallan kohteena olleita naisia kiinni kodissa ja parisuhteessa. Samalla hahmotetaan niitä tekijöitä, jotka tekevät vaikeaksi parisuhdeväkivallasta puhumisen, avun hakemisen ja väkivallan uhrien auttamisen.
Väkivallan yleisyys sekä yksittäisissä parisuhteissa että sukupolvien ketjussa aiheuttaa kärsimystä parisuhteen osapuolille, heidän lapsilleen ja läheisilleen. Se koskettaa kaikkia ihmisiä.
Käsillä on sekä yhteiskunnallinen ja filosofinen ongelma että ihmisoikeuskysymys. Väkivallan vyyhteä avataan kirjassa näkökulmilla, jotka yhdistävät muun muassa sosiaalitieteitä, filosofiaa, kulttuurintutkimusta, naistutkimusta ja antropologiaa.
Teos soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Se sopii luettavaksi kaikille parisuhteista sekä miehenä ja naisena elämisestä kiinnostuneille ja väkivaltaa sekä sen aiheuttamaa kärsimystä kohtaaville.
Marita Husso on tutkija Jyväskylän yliopistossa.

Aiheeseen liittyvät