Otteita verkosta

Otteita verkosta

Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät

Ensimmäinen suomenkielinen menetelmäopas verkkotutkimusta tekeville, niin ammattitutkijoille kuin opinnäytteiden laatijoille.

Internetistä on kehittynyt merkittävä viestinnän ja jakamisen väline niin nopeasti, että tutkimusmaailma ei tahdo pysyä perässä. Verkko ja sosiaalinen media muuttavat ihmisten ja yhteisöjen toimintaa ja siten haastavat vallitsevat tutkimusmenetelmät. Samalla ne tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia tutkimusasemien suunnitteluun sekä aineiston valintaan, keräämiseen ja analyysiin. Ovatko vanhat menetelmät vielä käyttökelpoisia vai pitäisikö niitä päivittää uudelle aikakaudelle? Onko kenties tarpeen kehittää kokonaan uusia?

Tutkimusmenetelmien asiantuntijat eri yliopistoista käsittelevät kouriintuntuvasti muiden muassa verkkotutkimuksen metodologisia, eettisiä ja kulttuurisia lähtökohtia, verkkokyselyiden tekemistä, verkkokeskustelujen ja -yhteisöjen sekä verkon historian ja suurten datamassojen tutkimista.

Tutustu kirjan kotisivuihin.

Kirjan julkistamistilaisuudesta (17.4.2013) kuvatun tallenteen voit katsoa täältä. (Videon toteutus: Jarmo Lahti / Infocrea oy.)

Aiheeseen liittyvät

Etnografia metodologiana

Sosiologeista, kasvatustieteilijöistä ja taidekasvattajista koostuva kirjoittajakunta luotaa uusia näkymiä etnografiseen metodologiaan.

Haastattelu

Kirjassa käydään monipuolisesti läpi, kuinka haastatteluaineisto kerätään.

Haastattelun analyysi

Mitä tehdä sitten, kun haastatteluaineisto on kerätty?

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Toinen laadullisen tutkimuksen klassikko, vertaansa vailla käytännönläheisyydessään.

Laadullinen tutkimus 2.0

Laadullisen tutkimuksen klassikko, teoriasta käytäntöön opastava perusteos.