Opettajana yliopistolla
Mari Murtonen, (toim.)

Opettajana yliopistolla

Korkeakoulupedagogiikan perusteet

Korkeakouluopettajan työkalut yksissä kansissa

 

Opettajana yliopistolla – Korkeakoulupedagogiikan perusteet tarjoaa tuoretta tutkimusperustaista tietoa yliopisto-opettajan työn tueksi.

Korkeakouluopetuksen tavoitteena on oppiminen ja opiskelijan kasvaminen asiantuntijaksi. Opettajan työ on parhaimmillaan tutkimuksen ja opetuksen antoisaa vuoropuhelua, joka kehittää sekä opiskelijan että opettajan ajattelua tieteenalallaan.

Uusimpaan oppimistutkimukseen nojaava kirja opastaa, kuinka opettaja voi tukea opiskelijan oppimisprosesseja. Kirjassa annetaan myös käytännön vinkkejä opetuksen linjakkaaseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi teoksessa käsitellään oppimista ja opettamista tukevia ja estäviä rakenteita, kansainvälistymisen vaikutusta opetustoimintaan, erilaisia oppimisympäristöjä sekä pedagogista johtamista.

 Opettajana yliopistolla – Korkeakoulupedagogiikan perusteet on suunnattu etenkin korkeakoulujen opettajille ja opetuksen kehittäjille sekä oppikirjaksi. Se soveltuu myös opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää paremmin omaa oppimistaan. Kirjoittajat ovat yliopistopedagogiikan ja korkeakoulutuksen opettajia ja tutkijoita.

Aiheeseen liittyvät