Näkymätön sukupuoli

Näkymätön sukupuoli

Mieheyden pitkä historia

Näkymätön sukupuoli on ensimmäinen suomalainen teos, jossa mieheyden teemoja tarkastellaan pitkällä, keskiajasta lähihistoriaan ulottuvalla aikavälillä. Tässä kirjassa lukijat tapaavat 1500-luvun vouteja, 1700-luvun karoliinisotilaita ja 1800-luvun valtiopäivämiehiä. Lisäksi mukana on talonpoikia, työläisiä, pappeja ja monia muita miehiä.

Kirjoittajat purkavat toisinaan hyvinkin kivettyneitä käsityksiä myyttisestä ”suomalaisesta miehestä” ja asettavat ne historialliseen kontekstiinsa. Pitkä aikajänne paljastaa, että mieheys on eri aikoina tarkoittanut eri asioita, siihen on liitetty eri sisältöjä, ja sitä on rakennettu eri tavoin. Mieskuva on aikojen saatossa vaihdellut keskiajan luostariveljistä ja aatelismiehistä sotamies Riitaojaan ja oman onnensa seppiin.

Kirja on suunnattu historioitsijoille, sukupuolentutkijoille ja kulttuurintutkijoille. Se soveltuu hyvin myös mieshistoriasta kiinnostuneelle laajalle yleisölle. Kirjoittajat kuuluvat oman alansa johtaviin tutkijoihin.

Yle Puheen ohjelman kirjasta löydät täältä!

 

Näkymätön sukupuoli tarjoaa monia kiinnostavia ja ennennäkemättömiä kurkistuksia erilaisten miesten ja mieheyksien historiaan.

Ilana Aalto, Historiallinen Aikakauskirja 1/2015

Onko suomalaisella miehellä historiaa? (Ann-Catrin Östman, Pirjo Markkola & Marko Lamberg)

Hyväkin mies saa erehtyä: Hengenmiesten minäkuva myöhäiskeskiaikaisissa luostaritarinoissa (Marko Lamberg)

Kunnian, perheen ja kuninkaan puolesta: 1500-luvun aatelismiesihanne (Anu Lahtinen)

Psykopaattien aikakausi? Valtion muodostuminen ja maskuliinisuus Ruotsissa ja Suomessa noin 1450–1650 (Mats Hallenberg)

Viina miehen mitta: Vapaa-ajalla rakennettu miehekkyys 1550–1850 (Kustaa H. J. Vilkuna)

Soturikunnia miehisenä ihanteena: Kunnian tunnusmerkkeihin vetoavat karoliiniupseerit (Ville Sarkamo)

Moraalin miehet: Mitä prostituutiokeskustelu voi kertoa miehisyydestä? (Pirjo Markkola)

Kansanmiehen sivistystarina: Rakkaus ja patriarkaalisuus ahtaassa yhteisössä (Ann-Catrin Östman)

Kunnollisuus ja käsitykset työläismiesten miehisyydestä sisällissodan jälkeen (Matias Kaihovirta)

Taistelu mieheyden militarisoinnista itsenäisyyden alkuvuosina (Anders Ahlbäck)

Suojeluskuntien soturit, isät ja pojat (Seija-Leena Nevala-Nurmi)

Sotamies Riitaojan poikauhri: Sota suomalaisen mieheyden myyttisenä lähteenä (Ville Kivimäki)

Omin (ja valtion) avuin yhteiskunnan huipulle: Sosiaalinen nousu ja oman onnensa seppä -ihanne varhaisessa sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa (Hanna Lindberg)

Aiheeseen liittyvät