Moraalitalous
Ilkka Kauppinen, (toim.)

Moraalitalous

Moraalitalous johdattaa lukijan talouden, politiikan ja yhteiskunnan suhteita käsitteleviin peruskysymyksiin. Mikä on talouden päämäärä? Onko talous yhteiskunnan omalakinen alajärjestelmä? Onko yritystoiminnassa moraalilla väliä? Teoksen keskeisenä lähtökohtana on, että pätevä ja asianmukainen talouden tutkiminen edellyttää myös moraalis-poliittisia arvoja koskevaa pohdintaa.

Artikkelikokoelmassa koti- ja ulkomaiset sosiologit ja taloustieteilijät lähestyvät moraalin ja talouden suhdetta muun muassa globaalin talouden, kuluttajapolitiikan, hyvinvointivaltion ja kotitalouden näkökulmista. Teoreettisella tasolla pohditaan mitä tarjottavaa esimerkiksi Aristoteleella, Adam Smithillä, Karl Polanyilla, F. A. Hayekilla ja E. P. Thompsonilla on moraalitaloudelliselle tutkimukselle.

Kirjoittajat: Jan-Otto Andersson, William J. Booth, Kaj Ilmonen, Vuokko Jarva, Raija Julkunen, Ilkka Kauppinen, Eerik Lagerspetz, Thomas Pogge, Andrew Sayer ja Tuomo Takala.

Aiheeseen liittyvät