Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Tietoa nuorista tarvitaan yhteisöelämän eri alueilla. Nuorisotutkimusta on tehty useamman vuosikymmenen ajan, ja ala kehittyy edelleen. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole vielä julkaistu kokoavaa perusteosta nuorisotutkimuksen menetelmistä ja asemasta Suomen tiedekentässä. Teos kokoaa yksiin kansiin keskeiset tutkimusmenetelmät, joita on käytetty nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa.

Uudessa tutkimuspohjaisessa kirjassa esitellään käytännönläheisesti nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön tutkimuksen metodologiaa ja tutkimusmenetelmiä koskevia pohdintoja sekä tutkimuksen raportointiin liittyviä kysymyksiä. Kirja antaa välineitä lukea, ymmärtää ja arvioida tutkimustietoa.

Kirjaan on kerätty laaja joukko nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön tutkimuksen parissa ansioituneita kirjoittajia. He edustavat eri tieteenaloja ja lähestymistapoja. Kussakin luvussa pohditaan käytännöllisten esimerkkien kautta tutkimusmenetelmien näkymistä tutkijan työssä sekä sitä, millaisia ongelmia nuoria ja heidän parissaan työtä tekevä tutkiva joutuu ratkomaan.

Teos on tarkoitettu nuorisotutkimusta tekeville ja nuorisoalan ammattilaisille, jotka käyttävät tutkimustietoa työssään tai haluavat ymmärtää, miten tietoa nuorista ja nuorisotyöstä tuotetaan. Kirja sopii myös laajalle lukevalle yleisölle.

Aiheeseen liittyvät

Kenen kasvatus?

Suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien ja käytäntöjen tarkastelua kriittisen pedagogiikan valossa.

Poikatutkimus

Ajankohtainen katsaus suomalaiseen poika- ja maskuliinisuustutkimukseen.