Mitan muunnelmat

Mitan muunnelmat

Miten määritämme maailmaa, ihmistä ja tietoa

Mitan muunnelmissa selvitetään mitan käsitteisiin ja mittaamiseen sisältyviä historiallis-filosofisia taustaoletuksia. Ne muokkaavat perustavalla tasolla käsityksiämme siitä, mitä voi mitata ja mitä mittaustulokset meille kertovat.

Mittaaminen ei ole uusi ilmiö, mutta sen laajuus ja merkitys ovat suurempia kuin koskaan: koko nykyinen elämänmuotomme on mittaamisen ja erilaisten mittojen jäsentämää. Olemme myös niin tottuneita vallitseviin mittoihin ja mittaamiskäytäntöihin, ettei ole helppoa ajatella, millä tavoilla mitat vaikuttavat yhteisöjen ja yksilöiden toiminnassa.

Tuukka Perhoniemi tutkii aihetta vaikutushistoriallisesti kolmessa tärkeimmässä kontekstissa: Antiikin filosofeilta löytyvät varhaiset käsitteelliset perusteet mitalle ja mittaamiselle. Uuden ajan alussa mittaamisesta tuli tieteellinen menetelmä. 1800-luvun alussa syntyi metrijärjestelmä, joka on levittänyt tietyt mittayksiköt ja niitä ylläpitävän metrologian ympäri maailmaa.

Kirjassa hahmottuu yhtä teknistä käsitettä laajempi näkemys maailmasta ja sitä koskevasta tiedosta niin menneisyydessä kuin nykyhetkessäkin. Mittaaminen ei ole neutraali työkalu, vaan sen erilaiset tulkinnat ja eri käyttötavat kietoutuvat omanlaiseensa käsitykseen maailmasta, ihmisestä ja tiedosta.

 

Tuukka Perhoniemen tutkielma mitan muunnelmista on monella tavoin sekä informatiivinen että innostava teos.

Yrjö Haila, Tiede & edistys 1/2015

1. Mittojen maailma

2. Antiikin kosmos ja sen järjestys
2.1 Mittaamisen alkuperä
2.2 Platonin kaksi mittaustaitoa
2.3 Aristoteles ja yksi jakamaton yksikkö
2.4 Olevan järjestys

3. Galilein mittaukset kuvauksina luonnosta
3.1 Luonnon suuri kirja
3.2 Kokeellisuus ja mitat
3.3 Ensisijaiset ja toissijaiset kvaliteetit
3.4 Tieto representaationa

4. Metrijärjestelmä inhimillisenä luomuksena
4.1 ”Kaikille ihmisille, kaikkina aikoina”
4.2 Metrin luonnollisuus
4.3 Absoluuttisuudesta normaaleihin
4.4 Mittaverkosto ja sen toiminta

5. Ihmisen tieto maailmasta

Aiheeseen liittyvät

Modernin tieteen synty Euroopassa

Mielenkiintoinen ja eloisa kertomus tieteenhistoriasta paljastaa, kuinka kulttuuri, yhteiskunta ja yksilöt vaikuttivat tieteen syntyyn. Saatavana myös e-kirjana.

Taudit, parantajat ja parannettavat

Heikki S. Vuorinen tarkastelee historiankirjoituksessaan sairastamiseen ja terveyteen liittyviä ilmiöitä potilaiden ja lääkäreiden näkökulmasta sekä myös laajempina kokonaisuuksina.