Missä on Suomi?

Kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka

Kriittisen geopolitiikan näkökulma Suomen identiteettipoliittiseen keskusteluun. Kirjoittajat paneutuvat kysymykseen kansallisesta omakuvasta sekä historian että nykypäivän keskustelun kautta. He pohtivat erityisesti sitä, kuinka Suomen geopoliittista asemaa ja uhkatekijöitä sekä ulkopoliittista toimintaympäristöä tuotetaan poliittisessa puheessa.

Teoksessa yhdistetään valtio-opin ja yliopistollisen maantieteen keskeisiä tutkimuskohteita ja etsitään yhteistä kiinnekohtaa käsitteille ”politiikka” ja ”alue”.

Teos soveltuu oppikirjaksi sekä yliopisto-opetuksessa että muussa kansansivistystyössä niillä tieteenaloilla, joissa käsitellään identiteettipolitiikkaan ja geopolitiikkaan liittyviä rajanvetoja.

YTT Vilho Harle on Tampereen yliopiston valtio-opin professori. Hän on aiemmin julkaissut mm. teokset Hyvä, paha, ystävä, vihollinen (1991) ja The Enemy with a Thousand Faces (2000). FM Sami Moisio on Turun yliopiston maantieteen laitoksen tutkija. Hän on julkaissut poliittista maantiedettä käsitteleviä artikkeleita sekä koti- että ulkomaisissa julkaisusarjoissa.

Aiheeseen liittyvät