Media lapsiperheessä

Media lapsiperheessä

Media lapsiperheessä tarkastelee monitieteisellä otteella median ja perhe-elämän suhdetta niin sosialisaation, arkivuorovaikutuksen kuin ajankäytönkin näkökulmista. Perhevuorovaikutuksen monipuolisen tarkastelun mahdollistaa ainutlaatuinen aineisto, 26 lapsiperheessä kuvattu videomateriaali ja perheenjäsenten haastattelut.

Kirjan kirjoittavat kuvaavat lasten ja nuorten mediasuhteen muutosta kolmen vuosikymmenen kuluessa ja analysoivat median asemaa osana perheiden arkisia rutiineja. Miten lasten ja nuorten media-aika on muuttunut 1970-luvulta 2010-luvulle tultaessa? Millainen asema medialla on perheen ruokailussa? Millaista on perheen vuorovaikutus median käyttötilanteissa?

Kirja on ajankohtaista luettavaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita median asemasta lapsiperheissä. Kirja tuottaa tärkeää tietoa sosiaalitieteiden opiskelijoille, mediakasvatuksen ammattilaisille sekä perheiden ja lasten kanssa työskenteleville. Kirjan analyysit tarjoavat raikkaita näkökulmia myös lapsuuden, perheen ja mediakulttuurin tutkimuksen piirissä työskenteleville.

Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä ja Katja Repo: Johdanto

I PERHEIDEN ARKEA TUTKIMASSA
1. Anja Riitta Lahikainen: Sosiaalinen vuorovaikutus ja media lapsiperheessä
2. Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo: Ikkunat perhe-elämään
3. Tiina Mälkiä: Tutkijan kamerat kodeissa

II MEDIA-AIKA, PERHEKULTTUURI JA MUUTTUVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT
4. Katja Repo & Jouko Nätti: Lasten ja nuorten media-ajan trendit
5. Katja Repo & Jouko Nätti: Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa
6. Tiina Mälkiä & Ilkka Arminen: Perheruokailu, media ja sosialisaatio
7. Eero Suoninen: Lapsen aseman rakentuminen perheen ruokapöytäkeskustelussa

III MEDIA, LAPSET JA PERHEEN VUOROVAIKUTUS
8. Eero Suoninen: Kun tietokone vangitsee lapsen huomion
9. Eerik Mantere & Sanna Raudaskoski: Kun matkapuhelin vie vanhemman huomion
10. Aku Kallio: Pelottavien TV-ohjelmien käsittely lapsen ja vanhemman välisessä
vuorovaikutuksessa
11. Eero Suoninen: Isä-poika- ja äiti-tytär – vuorovaikutus television äärellä

IV LOPUKSI
12. Anja Riitta Lahikainen: Media, perheet ja tulevaisuus

Aiheeseen liittyvät

Lapsuuden muuttuvat tilat

Kirja avaa tuoreen näkökulman lapsuuden ja tilan väliseen suhteeseen. Se esittelee lapsuuden ja tilan tutkimuksen keskeisiä välineitä ja uusia löydöksiä lasten ja nuorten eri elämänalueilta.

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Tutkimustulosten valossa kirja käy läpi monitasoista lasten ja nuorten hallinnantapojen myllerrystä Suomessa.

Entäs tytöt

Entäs tytöt on ensimmäinen yleisesitys suomalaisesta tyttötutkimuksesta, sen vaikutteista ja tutkimusmenetelmistä.

Lapsuudesta vanhuuteen

Ikätutkimuksen perusesitys, joka pakottaa pohtimaan ikääntymisen merkityksiä ja etsimään ongelmiin yhteiskunnallisia ratkaisuja.

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä?