Media ja populismi

Media ja populismi

Työkaluja kriittiseen journalismiin

Populistit osaavat vangita median huomion ja hallita vaalikampanjoiden ilmatilaa. Mitä maahanmuuttovastaisen oikeistopopulismin nousu on tarkoittanut journalistisen työn ja yhteiskunnallisen keskustelun kannalta?

Kasvaakseen populistipuolueet tarvitsevat mediaa. Niiden mediasuhde kuitenkin poikkeaa perinteisestä. Räväkät avaukset, karismaattiset johtajat ja uutuudenviehätys voivat herättää toimittajissakin voimakkaita tunteita. Riskinä on, että he lipsahtavat osaksi populistien kampanjaa.

Mitä toimittajat voisivat tehdä, jotta eivät tulisi vetäneeksi populistien vaalivankkureita?  Kuinka toisaalta varmistaa myös populisteille tasapuolinen kohtelu mediassa?

Tässä kirjassa kerrotaan, mitä populismi on ja kuinka se on haastanut journalismia. Ketkä saivat julkisuudessa äänen, kun Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita? Kuinka populistit hallitsevat skandaalijulkisuuttaan? Mitä toimittajat ajattelevat populisteista? Harvinaiset haastattelut valottavat myös vastamedioiden tekijöiden ajatuksia.

Teoksen teemat sitoutuvat ajatukseen, että journalistinen media voi toimia sovittelijana, jos vain pystytään rakentamaan luottamusta. Kirjoittajat ovat median, politiikan, historian ja journalismin tutkijoita.

Lukijalle

I Median ja populismin jäljillä

 1. Viettelevä, vastakkainasetteleva, vihainen: kuinka populismi haastaa journalismia?

     Mari K. Niemi & Topi Houni

 1. Liittolaisia ja vastuksia: Neljä näkökulmaa populismin ja median suhteeseen

     Niko Hatakka

 

II Populismi haastaa Pohjoismaissa

 1. Pohjoismainen malli murroksessa? Populismin haaste journalismille Pohjoismaissa

Juha Herkman

 1. Puolue siinä missä muutkin? Miten pohjoismaiset toimittajat arvioivat populismia käsittelevää journalismia

     Mari K. Niemi

Huoneentaulu 1: Miten toimittajan tulisi käsitellä populistipuolueita?

     Mari K. Niemi

 

III Maahanmuuton vastustus koetinkivenä

 1. ”Perussuomalaiset ei ole rasistinen puolue”: Näin populistipuolue vastaa rasismisyytöksiin mediassa

     Niko Hatakka & Mari K. Niemi & Matti Välimäki

 1. Keiden ääni kuului, keiden ”kriisistä” puhuttiin? Ylen journalistiset valinnat turvapaikanhakijoita käsittelevissä ohjelmissa

     Mari K. Niemi & Annu Perälä

Tietolaatikko 1: Kriittinen muuttoliikejournalismi marginaalista valtavirtaan

     Tiina Sotkasiira & Lotta Haikkola &

     Olga Davydova-Minguet

Huoneentaulu 2: Kohti parempaa muuttoliikejournalismia

     Tiina Sotkasiira & Lotta Haikkola &

     Olga Davydova-Minguet

 

IV Populismi poliittisissa kampanjoissa

 1. Julkiset intellektuellit ja akateeminen populismi Brexit-kampanjassa

     Mika Suonpää

 1. Kun poliittinen korrektius katosi: Donald Trumpin vaalikampanjan retoriikka

Jani Kokko

Tietolaatikko 2: Suomalaistoimittajalta pääsy kielletty

     Laura Saarikoski

 

V Luottamus uudessa mediaympäristössä

 1. Populistinen vastamedia eliittejä haastamassa

     Elina Noppari & Ilmari Hiltunen

Tietolaatikko 3: Populistit ja luottamus mediaan

     Arttu Saarinen

 1. Sovittelujournalismi kirkastaa keskustelua

     Mikko Hautakangas & Laura Ahva

 1. Kuinka harjata populismia – askelmerkkejä toimittajille
  ja yhteiskunnalliseen keskusteluun

     Mari K. Niemi ym.

 

Lähteet ja kirjallisuus

Henkilöhakemisto

Asiahakemisto

Kirjoittajat

Aiheeseen liittyvät

”Hohto on mennyt herrana olemisesta”

Historiallisin esimerkein pippuroitua mediafilosofiaa.

Journalistin vapaus

Miltä näyttää 2010-luvun suomalainen sananvapaus toimittajien silmin? Kirjassa tarkastellaan journalistisen työn eri puolia sananvapauden näkökulmasta.

Julkisuus ja demokratia

Teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan.

Kenen media?

Kirja johdattaa viestintäpolitiikan tutkimuksen perus­käsitteisiin, tutkimusotteisiin sekä ajankohtaisiin kiistoihin ja ilmiöihin.

Mediayhteiskunta

Ajankohtainen kuvaus mediariippuvaisesta yhteiskunnasta. Teos tutkii viestintää vuorovaikutuksena, esityksinä, taloutena ja osana yhteiskunnallista vallankäyttöä.

Poliittinen valta Suomessa

Teoksessa alan johtavat tutkijat analysoivat tärkeimpien valtiollisten instituutioiden sekä kansalaisjärjestöjen, median ja markkinoiden vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon.

Politiikka ja mediajulkisuus

Miksi suomalaiset kokevat, että median valta on kasvanut? Mitä mediajulkisuus tekee politiikalle?