Matala valta

Matala valta

Kuinka käyttää valtaa yhteiskunnassa, jossa ihmiset pitävät itseään vapaina ja tasa-arvoisina? Kuinka johtaa ihmisiä, jotka haluavat johtaa itse itseään?

Anu Kantola käsittelee Matalassa vallassa modernia vallankäyttöä. Nykyajan vallankäyttäjät ovat kehittäneet matalia tyylejä, joilla saavat tasa-arvoon uskovat ihmiset seuraamaan johtajiaan.

Keskeinen teema on vallan imu: vallankäytöllä on kyky herättää ja puhutella ihmisten tunteita. Taitavat vallankäyttäjät saavat ihmiset rakastamaan, kunnioittamaan tai ihailemaan itseänsä. Kaikki vallan tyylit herättävät kuitenkin myös kielteisiä tunteita, jotka murentavat uskoa johtajiin ja saavat ihmiset etsimään vaihtoehtoja.

Kantola kuvaa sitä, kuinka johtajat ovat johtaneet toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Erityisesti talouselämän johtajat ovat onnistuneet luomaan tyylejä, joiden avulla he ovat astuneet yhteiskuntien johtoon, samaan aikaan kun politiikka ja poliitikot ovat joutuneet kansalaisten epäsuosioon.

VTT ja dosentti Anu Kantola on yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella viestinnän oppiaineessa. Hän on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, ja hänet on tutkimusryhmänsä kanssa palkittu Tieto-Finlandialla (1999).

”Kantola korostaa, ettei matala valta ole sen heikompaa kuin pakkovaltakaan. Merkille pantavaa on, että jokainen vallan tyyli rakentaa omat käsityksensä ja sääntönsä siitä, mikä on oikein, toivottavaa, hyväksyttävää ja normaalia sekä siitä, mitä vallan piirissä olevien ihmisten tulisi tuntea. Kantolan teos synnyttää paljon ajatuksia ja saa pohtimaan, miten meitä oikein hallitaan.” (Kirsti Ahlqvist Hyvinvointikatsaus 3/2014)

Lasikonttorin kutsu

1. Matalan vallan tyylit

2. Vallan fantasiat

3. Rakkauden vallassa – isän valta

4. Järjestelmät äänet – kasvoton valta

5. Vauhdikkaat valtiaat

6. Kolmas henki ja sen puhaltajat

7. Vallan kekseliäisyys

Aiheeseen liittyvät

”Hohto on mennyt herrana olemisesta”

Historiallisin esimerkein pippuroitua mediafilosofiaa.

Parlamentarismi retorisena politiikkana

Painava kokoelma Kari Palosen kirjoituksia parlamentarismista.

Politiikka ja mediajulkisuus

Miksi suomalaiset kokevat, että median valta on kasvanut? Mitä mediajulkisuus tekee politiikalle?

Puhe eduskunnassa

Onko kansanedustajien puheilla vaikutusta? Missä, kenelle ja miten poliitikon kannattaa puhua? Ketä kansanedustajat oikein edustavat? Valtio-opin emeritusprofessorin teos valaisee edustuksellisen demokratin ongelmia.

Politiikan muutos

Kriittinen ja monipuolinen analyysi politiikan muutoksesta. Mihin suuntaan politiikka kehittyy Suomessa, Euroopassa ja globaalisti?

Vallan sisäpiirissä

Onko Suomessa yhtä yhtenäistä eliittiä? Miten eliitin jäseneksi noustaan ja miten paikka säilytetään?