Matala valta

Matala valta

Pokkariversio

Terävä analyysi vallan uusista muodoista

Kuinka käyttää valtaa yhteiskunnassa, jossa ihmiset kokevat itsensä tasa-arvoisiksi?

Teos kuvaa vallankäytön muutosta 1950-luvulta nykypäivään. Aiemmin vallanpitäjät olivat patriarkkoja tai byrokraatteja. Viime aikoina etenkin talouselämässä on alettu johtaa matalalla tyylillä, johon kuuluu mediakuvan tarkka hiominen.

Taitavimmat johtajat saavat nyt ihmiset rakastamaan ja sitoutumaan. Toisaalta valta herättää kielteisiä tunteita, jotka murentavat uskoa johtajiin.

”Johtajat ovat innostuneita myös työn ulkopuolella. Joku juoksee 1000 kilometriä vuodessa, toinen viljelee kukkia. Johtajat ovat hyvän elämän filosofeja, joilla on sanottavaa muustakin kuin firman asioista.”

 

Anu Kantola on viestinnän professori Helsingin yliopistossa.

 

Aiheeseen liittyvät

Vallan sisäpiirissä

Onko Suomessa yhtä yhtenäistä eliittiä? Miten eliitin jäseneksi noustaan ja miten paikka säilytetään?

Suomen puolueet

Suomen puoluekentän käsikirja, jonka paikka on kaikkien politiikkaa seuraavien hyllyssä.