Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi

Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi

Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä

Miten maahanmuuttotaustaiset ihmiset kohdataan viranomaistyössä ja muussa auttamistyössä? Millä tavoin monikielisyys, kokemukset maahanmuutosta ja erilaiset yhteisölliset ja yhteiskunnalliset taustat ilmenevät kohtaamisissa ja luovat kehyksiä vuorovaikutukseen?

Maahanmuuttajienkin käyttämä palvelujärjestelmä koostuu lukuisista erilaisista toimijoista, kuten viranomaisista ja kolmannen sektorin työntekijöistä. Kohtaamiset ovat tärkeä osa maahanmuuttajien kotoutumista ja kotouttamista, sillä onnistuneet kohtaamiset edistävät heidän kokemustaan osallisuudesta ja toimijuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kohtaamisiin kuitenkin muotoutuu myös ulossulkevia käytäntöjä. Maahanmuuttotaustaisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä voidaan parantaa kun tutkimustiedon avulla kuvaillaan vuorovaikutuksen ehtoja.

Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi tarkastelee sekä palvelujärjestelmän käytäntöjen vaikutusta että konkreettisia, ihmisten välisiä kohtaamisia. Merkittäviä teemoja ovat maahanmuuttajien hyvinvointia edistävät arjen suhteet ja maahanmuuttajien toiveet palveluista. Miten nähdä kieli- ja yhteiskunnallisten erojen sekä työntekijöiden ennakkokäsitysten vaikutus vuorovaikutuksessa? Kotoutumista voidaan edistää, kun ihmiset kohtaavat toisia arvostavassa hengessä.

Kirja on tarkoitettu etenkin maahanmuuttotaustaisten ihmisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Selkeä yleisteos soveltuu myös oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sosiaalityön, yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteiden kursseille sekä tutkijoille, toimittajille ja muille yhteiskunnasta kiinnostuneille.

Johdanto

  1. Kotoutumista vai hyvinvointia? Metafora-analyysi syrjäseutujen kotopalveluista
  2. Uskonnollinen perheriitojen sovittelu suomalaisissa moskeijoissa: kehittyviä rooleja ja muovautuvia käytäntöjä
  3. Perhesuhteet ulkomaalaisten rekisteröinnissä ja tilastoinnissa
  4. Pakolaisten sosiaalinen tuki viranomaiskohtaamisissa
  5. Tuotettu ja koettu toiseus viranomaisten ja maahanmuuttajataustaisen vanhempien kohtaamisissa
  6. Toimijuutta tukeva tulkkaus perhepalveluissa
  7. Hyvinvointi rajaseudulla asuvien venäläisten maahanmuuttajanaisten arjessa
  8. Turvaa ja suojelua palveluista ja vertaisista? Lapset pakolaisina ilman vanhempiaan
  9. Valoa tunnelin päässä: Tunnustussuhteet nuoren kertomuksessa

Epilogi: Työkaluja kohtaamisiin

Aiheeseen liittyvät