Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti

Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti

Luonnonvarojen riittävyys ja hallinta ovat tulevaisuuden suurimpia haasteita ilmastonmuutoksen rinnalla. Kirjoittajat avaavat luonnonvarojen käyttöön liittyvää yhteiskunnallista ongelmakenttää ja analysoivat luonnonvarojen hallinnan keinoja. Legitimiteetin käsitteellä kytketään yhteen ympäristöpolitiikan, oikeustieteiden, filosofian, sosiologian ja taloustieteiden luonnonvarojen hallintaan liittyviä lähestymistapoja.

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan luonnon käytön ja suojelun periaatteellisten kysymysten ohella luonnonvarapolitiikan uudistumista, oikeuskäytäntöjen legitimiteettiä sekä luonnonvarojen käytön muutoksia. Kirjoittajat esittelevät myös uuden näkökulman, ekosysteemipalvelujen paradigman.

Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti perustuu monitieteiseen vuoropuheluun ja on aihepiirin ensimmäinen suomenkielinen synteesi, joka sopii paitsi perusoppikirjaksi myös luonnonvara- ja ympäristöalan ammattilaisille ja aktiiveille.

Kirjoittajat: Jakob Donner-Amnell, Juha Karhu, Kai Kokko, Tuomas Kuokkanen, Simo Kyllönen, Tapio Määttä, Arto Naskali, Pertti Rannikko, Teijo Rytteri, Leila Suvantola.

Aiheeseen liittyvät

Hyödyllinen luonto

Ekosysteemipalvelut, mitä ne ovat?