Luokan ääni ja hiljaisuus

Luokan ääni ja hiljaisuus

Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa

Miltä näyttää tämän päivän luokka-Suomi?

 Luokan ääni ja hiljaisuus esittelee uutta monitieteistä luokkatutkimusta. Teos tutkii 2000–2010-lukujen yhteiskunnallisia jakoja Suomessa käyttäen aineistonaan muun muassa pääministerin puheita, maahanmuuttokeskustelua ja omaelämäkerrallisia köyhyyskirjoituksia.

Yhteiskuntaluokka on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisen järjestämisen tavoista. Ihmisiä luokitellaan myös esimerkiksi sukupuolen ja etnisyyden perusteella. Luokan voi ymmärtää taloudellisena, kulttuurisena ja sosiaalisena prosessina pikemmin kuin kiveen hakattuna rakenteena.

Luokan ääni ja hiljaisuus selvittää tapaustutkimusten kautta, kuinka luokka ja luokkajärjestys hahmotetaan nykyään. Miten luokasta keskustellaan, ja millaiset valtarakenteet vaikuttavat keskustelun taustalla?

– Juha Drufva: Luokka rakentuu äänekkäästi, mutta piiloutuu hiljaisuuteen. Kansan Uutiset 28.11.2016.

Esipuhe

1 Johdanto teokseen ja luokkajärjestyksen käsitteeseen
Anu-Hanna Anttila, Harley Bergroth, Ralf Kauranen, Lauri Lahikainen, Emma Lamberg, Kati Launis, Katariina Mäkinen & Jussi Ojajärvi

2 Miten Suomi muuttui 2000-luvulle tultaessa?
Jussi Ojajärvi, Katariina Mäkinen, Kati Launis, Emma Lamberg, Lauri Lahikainen, Ralf Kauranen, Harley Bergroth & Anu-Hanna Anttila

3 Luokan äänen ja hiljaisuuden muodostuminen rakenteellisesti ja kokemuksellisesti
Ralf Kauranen & Lauri Lahikainen

4 Luokkakamppailusta ja sen piiloutumisesta kaunokirjallisuuden valossa
Jussi Ojajärvi

5 ”Luokattomuus” ja eriarvoisuuden kokeminen köyhyyskirjoituskilpailun teksteissä
Kati Launis, Harley Bergroth & Anu-Hanna Anttila

6 Luokan ruumiillisuus arjen kokemuksissa köyhyydestä
Harley Bergroth

7 Hyvinvointi, työ ja häivytetty luokka pääministeri Jyrki Kataisen puheissa
Ralf Kauranen & Emma Lamberg

8 Maahanmuuttovastainen internet-aktivismi, uusliberaali ideaalikansalaisuus ja ylijäämäihmiset
Katariina Mäkinen

9 Luokkajärjestyksen muotoutuminen kotityöpalveluprosessissa
Anu-Hanna Anttila

10 Lopuksi: luokkajärjestys, äänekkyys ja hiljaisuus
Ralf Kauranen & Jussi Ojajärvi

Aiheeseen liittyvät

Elävä luokka

Luokat ovat palanneet, tosin eri muodossa kuin aiemmin.

Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Erityisesti sosiologiassa on yhteiskuntaluokkaa pidetty viime vuosina menneisyyteen kuuluvana asiana. Tässä kirjassa yhteiskuntaluokka otetaan vakavasti.

Eriarvoisuuden rakenteet

Pysäyttävä analyysi suomalaisten työmarkkinoiden haurastumisesta ja ihmisten eriarvoistumisesta.

Eriarvoisuus tappaa

Pysäyttävä teos osoittaa, kuinka eriarvoisuus vaikuttaa ihmisten terveyteen ja jopa lyhentää elinikää.