Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (13. painos) on täysin uudistettu esitys jo lähes kuusi vuosikymmentä käytössä olleesta alan perusteoksesta

Teos keskittyy ajankohtaisiin koulumaailman ja lastensuojelun ilmiöihin kahdentoista asiantuntija-artikkelin sekä erityisopetuksen ja lastensuojelun nykytilaa kartoittavan laajan johdanto-osuuden avulla. Teoksessa yhdistetään uusin tutkimuksellinen tieto erityisopetuksen ja lastensuojelun kentän käytännöissä tapahtuvan muutoksen kuvaamiseen. Olemassa olevien toimintamallien esittelyn lisäksi artikkeleissa nostetaan esiin yhteiskuntapoliittisia kipupisteitä ja esitellään tulevaisuuden kehityssuuntia.
Teos on suunnattu oppikirjaksi erityisesti kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisiin opintoihin, mutta se on tarpeellista luettavaa kaikille opetuksen, lastensuojelun, vammaistyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon parissa toimiville.

OSA 1. Johdanto

Markku Jahnukainen, Tarja Pösö, Joel Kivirauma, Hanna Heinonen:
Erityisopetuksen ja lastensuojelun kehitys ja nykytila

 

OSA 2. Lastensuojelun kysymyksiä

Juha Hämäläinen & Heikki Koiso-Kanttila:
Lasten tukeminen eroprosessissa

Timo Harrikari:
Lastensuojelun ongelmallistuminen, lasten suojelullistaminen ja lastensuojelullistaminen

Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen:
Lastensuojelu muutoksessa

Riitta Laakso:
Lastensuojelun laitostyön arki ja ammatillisuus

 

OSA 3. Lastensuojelun ja erityishuollon ja -opetuksen yhteisiä kysymyksiä

Aila Kantojärvi:
Kognitiiviset vaikeudet ja vanhemmuus. Lapsen kokemukset palvelujärjestelmästä

Joel Kivirauma, Risto Rinne & Anne Tuittu:
Vähemmistönä koulussa

Tarja Heino & Mikko Oranen:
Miten koulunkäynti ja lastensuojelu liittyvät yhteen?

 

OSA 4. Erityishuollon ja -opetuksen kysymyksiä

Mikko Aro, Tuija Aro, Tuire Koponen & Helena Viholainen:
Oppimisvaikeudet

Anna Rytivaara, Jonna Pulkkinen & Marjatta Takala:
Erityisopettajan työ: opettamista yksin ja yhdessä

Matti Kuorelahti, Kristiina Lappalainen & Riitta Viitala:
Sosioemotionaalinen kompetenssi ja osallisuuden kokemus

Piia Björn:
Erityisopettajan työnkuva tulevaisuudessa

Anja Rantala, Sanna Uotinen & Paula Määttä:
Perheiden ja ammatti-ihmisten yhteistyö

Aiheeseen liittyvät