Lapsuuden muuttuvat tilat

Lapsuuden muuttuvat tilat

Aikuiset kuvittelevat usein tietävänsä, mikä ja millainen on lapselle ”oikea” paikka, olkoon kyse sitten kodista, päiväkodista tai koulusta. Harvoin huomaamme, miten lapset omalla toiminnallaan muovaavat ja kyseenalaistavat erilaisia arkisia paikkoja. Kadut, rakennukset ja virtuaaliset ympäristöt eivät ole vain ulkoinen kehys lasten päivittäisille kokemuksille ja kanssakäymiselle, vaan myös jatkuvan määrittelyn, muokkaamisen ja kiistelyn kohde. Lasten ja tilan välisen muuttuvan suhteen tarkastelu kertoo meille jotain keskeistä paitsi nykylapsuudesta myös yhteiskunnan ja kulttuurin tilallisesta luonteesta.
Kirja avaa suomalaiselle lukijakunnalle uuden näkökulman lapsuuden ja tilan väliseen suhteeseen. Se esittelee lapsuuden ja tilan tutkimuksen keskeisiä välineitä ja viimeaikaisia löydöksiä lasten ja nuorten eri elämänalueilta. Artikkeleissa pohditaan lasten median käytön sosiaalisia merkityksiä, osallistumista ja poliittisuutta sekä liikkumisen kokemuksia ja niissä syntyviä suhteita maailmaan. Artikkelit kuljettavat lukijaa päiväkodeista ja iltapäivätoiminnasta kaupunkiympäristön kautta tietokonepeleihin ja aina kansallisvaltion rajat ylittävään transnationaaliseen tilaan asti. Artikkeleita yhdistää käsitys tilasta toiminnassa muovautuvana ilmiönä, joka saa usein yllätyksellisiä piirteitä arjen tilanteesta toiseen.
Lapsuuden muuttuvat tilat on monitieteinen teos, jonka kirjoittajat ammentavat sosiologiasta, antropologiasta, maantieteestä, viestinnästä, taiteentutkimuksesta ja kasvatustieteestä. Se soveltuu kaikille lapsuuden ja tilallisuuden monitieteisestä tutkimuksesta kiinnostuneille.

Esipuhe

Johdanto (Kim Kullman, Harriet Strandell & Lotta Haikkola)

Liikkuminen ja yhteydenpito paikan tekemisessä. Leikkipuisto koululaisten iltapäivätoiminnan näyttämönä (Harriet Strandell)

Lapset kaupallisessa tilassa: takapihoilta Habbon hotellihuoneisiin (Minna Ruckenstein)

Sallittua, salaista vai kiellettyä? Lasten medialeikkitilasta käydyt neuvottelut päiväkodissa (Suvi Ylönen)

Paikka politiikan välineenä: nuorten artikuloimaton arkipolitiikka (Kirsi Pauliina Kallio)

Eletty ja kuvattu kaupunki: Nuorten kaupunkipiirrokset tulkinnan kohteina (Sirpa Tani)

Vaarallinen ja likainen tila – Turvallisuuteen eristetty lapsuus (Päivi Setälä)

Monta paikkaa – Maahanmuuttajataustaiset lapset, vierailut kotimaahan ja kosmopoliittisuus (Lotta Haikkola)

Tilan ystävät: koulumatkalaiset ja kaupunkietiikka (Kim Kullman)

Aiheeseen liittyvät