Lappi palaa sodasta

Lappi palaa sodasta

Mielen hiljainen jälleenrakennus

Lappi jää usein paitsioon, kun käsitellään Suomen viime sotia, rauhaan paluuta ja jälleenrakennusta. Lappi kuitenkin koki kovia vielä pitkään sen jälkeen kun eteläisemmässä Suomessa oli jo rauhallista. Monissa historianesityksissä sota-aika päättyy syksyn 1944 välirauhansopimukseen, vaikka Lapin asukkailla pahin oli vielä edessä. Saksalaiset tuhosivat vetäytyessään valtaosan pohjoisen rakennuksista, teistä ja silloista. Ruotsiin sotaa pakoon lähteneet saivat palata kotiensa savuaville raunioille. Tilanne oli kaikin puolin musertava.

Lappi palaa sodasta täyttää historiankirjoituksen aukkoa. Siinä valotetaan laajasti ja monipuolisesti, kuinka Lappi kulttuurin ja konkreettisen rakentamisen avulla nousi tuhkasta. Kirja kuvaa sodan ja jälleenrakennuksen vaikutuksia lappilaiseen ja peräpohjalaiseen maisemaan, mielenmaisemaan ja elämäntapaan. Kirja nostaa esiin aiemmassa tutkimuksessa syrjään sysättyjä teemoja, erityisesti pohjoisen näkökulman talvi-, jatko- ja Lapin sotaan, rauhaan paluuseen sekä henkiseen, sosiaaliseen ja materiaaliseen jälleenrakennukseen.

Uutta sotahistoriaa edustava kirja on suunnattu tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille sekä aiheesta kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

I Lapin sota ja rauha

Taidetta ja kulttuuria Lapin rauhassa

”Kaikesta jää jälki” – Hiljaisuudesta, vaikenemisesta ja niiden tutkimisesta

II MAISEMA: Sota ja rauhaan paluu kuvin ja sanoin

Sodan ja rauhan maisemat Reino Rinteen matkakirjassa Lapin rauha

Evakkopolkua pasifistiksi – Sota ja jälleenrakennus Timo K. Mukan tuotannossa

”Maisemat olivat silmiä hivelevän kauniita” – Jälleenrakennuskauden kuvataiteen eheyttävät aiheet

Paljain jaloin – Rauhaan paluun arki koululaisten piirustuksissa ja maalauksissa

Lasten raja – Ruotsin Tornionlaakson lapset sotien ja rajan kuvaajina 1950-luvun alussa

Elämän jatkuvuus ja pyhyys – Maisema ja mielenmaisema kuvakudoksessa

III HENKI: Jeesus palaa Lappiin

Vähemmän pyhää? – Pohjoinen ortodoksia sodanjälkeisessä murroksessa

Meidän keskellämme– Paikallissävytteisyys Lapin jälleenrakennuskirkkojen alttaritaideteoksissa

Uusi ja vanha Kristus Rovaniemellä– Tuhotun ja jälleenrakennetun kirkon alttaritaulut

IV MUUTOS: Modernisaation siunaus ja kirous

”Sielun olisi pitänyt ehtiä mukaan…” – Jälleenrakennettu Saamenmaa

Pieniä ihmisiä, suuria projekteja– Sodanjälkeinen aika ja luonnon hyväksikäyttö

Tyyppitalojen aika – Lappilaisen asumisen muutos

Kylä joka tipahti taivaalta– Voimalaitosyhteisö Lappia rakentamassa

”Aina vaan tuli iso lasti herroja” – Perinteisistä arvoista elämäntavan muutokseen

Aiheeseen liittyvät

Rauhaton rauha

Mitä tapahtui, kun sota päättyi? Kirjassa käsitellään ihmisten ja koko maan vähittäistä, rauhatontakin sopeutumista takaisin rauhanaikaan.