Lappi palaa sodasta

Lappi palaa sodasta

Mielen hiljainen jälleenrakennus

Lappi jää usein paitsioon, kun käsitellään Suomen viime sotia, rauhaan paluuta ja jälleenrakennusta. Lappi kuitenkin koki kovia vielä pitkään sen jälkeen kun eteläisemmässä Suomessa oli jo rauhallista. Monissa historianesityksissä sota-aika päättyy syksyn 1944 välirauhansopimukseen, vaikka Lapin asukkailla pahin oli vielä edessä. Saksalaiset tuhosivat vetäytyessään valtaosan pohjoisen rakennuksista, teistä ja silloista. Ruotsiin sotaa pakoon lähteneet saivat palata kotiensa savuaville raunioille. Tilanne oli kaikin puolin musertava.

Lappi palaa sodasta täyttää historiankirjoituksen aukkoa. Siinä valotetaan laajasti ja monipuolisesti, kuinka Lappi kulttuurin ja konkreettisen rakentamisen avulla nousi tuhkasta. Kirja kuvaa sodan ja jälleenrakennuksen vaikutuksia lappilaiseen ja peräpohjalaiseen maisemaan, mielenmaisemaan ja elämäntapaan. Kirja nostaa esiin aiemmassa tutkimuksessa syrjään sysättyjä teemoja, erityisesti pohjoisen näkökulman talvi-, jatko- ja Lapin sotaan, rauhaan paluuseen sekä henkiseen, sosiaaliseen ja materiaaliseen jälleenrakennukseen.

Uutta sotahistoriaa edustava kirja on suunnattu tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille sekä aiheesta kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

JOHDANTO

Esipuhe Marja Tuominen & Mervi Löfgren
Taidetta ja kulttuuria Lapin rauhassa

Ville Kivimäki
Sodanjälkeisiä hiljaisuuksia: Kokemusten, tunteiden ja trauman historiaa


MAISEMA

Anniina Koivurova
Paljain jaloin: Rauhaan paluun arki koululaisten piirustuksissa ja maalauksissa

Nina Sääskilahti
Sodan ja rauhan maisemat Reino Rinteen matkakirjassa Lapin rauha

Tuija Hautala-Hirvioja

”Maisemat olivat silmiä hivelevän kauniita”: Jälleenrakennuskauden kuvataiteen eheyttävät aiheet

Heli Tuovinen
Elämän jatkuvuus ja pyhyys: Maisema ja mielenmaisema kuvakudoksessa

KOTI

Anu Soikkeli
Tyyppitalojen aika: Lappilaisen asumisen muutos

Veera Kinnunen
Kylä joka tipahti taivaalta: Voimalaitosyhteisö Lappia rakentamassa

Päivi Granö
Lasten raja: Ruotsin Tornionlaakson lapset sotien ja rajan kuvaajina 1950-luvun alussa
HENKI

Marja Tuominen
Vähemmän pyhää? Pohjoinen ortodoksia jälleenrakennuksen murroksessa

Sisko Ylimartimo
Meidän keskellämme: Paikallisuus Lapin jälleenrakennuskirkkojen alttaritaideteoksissa

Kari Kotkavaara
Uusi ja vanha Kristus Rovaniemellä: Tuhotun ja jälleenrakennetun kirkon alttaritaulut
  

MUUTOS

Veli-Pekka Lehtola
”Sielun olisi pitänyt ehtiä mukaan…”: Jälleenrakennettu Saamenmaa

Mervi Löfgren (Autti)
”Menneisyyden ja tulevaisuuden rajakohdassa”: A.E. Järvinen, Matti Saanio ja suhde luontoon

Outi Autti
”Aina vaan tuli iso lasti herroja”: Elämäntavan nopea muutos Kemijoella

Elina Arminen
Evakkopolkua pasifistiksi: Sota ja jälleenrakennus Timo K. Mukan tuotannossa

Aiheeseen liittyvät

Rauhaton rauha

Mitä tapahtui, kun sota päättyi? Kirjassa käsitellään ihmisten ja koko maan vähittäistä, rauhatontakin sopeutumista takaisin rauhanaikaan.