Kulttuurien kohtaamisia arjessa
Pirkko Pitkänen, (toim.)

Kulttuurien kohtaamisia arjessa

Kansainvälistyminen ja ihmisten liikkuminen valtiorajojen yli ovat nopeasti muuttaneet arkea niin työ- kuin opiskeluympäristöissä. Eri kultuureista tulevien ihmisten päivittäinen kanssakäyminen voi johtaa hedelmällisiin oppimisprosesseihin, mutta ajoittain myös kulttuurien välisiin hankauksiin ja väärinymmärryksiin. Vuorovaikutuksen onnistuminen riippuu lopulta siitä, miten toimitaan, kommunikoidaan ja työskennellään.

Tässä kirjassa eturivin tutkijat arvioivat Suomessa syntyneiden ja ulkomailta Suomeen muuttaneiden kokemuksia erilaisissa työ- ja opiskeluympäristöissä. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kokemuksia kartoitetaan koulutuksen, terveydenhuollon ja korkean teknologian areenoilla, joilla kansainvälistyminen on muuttanut ihmisten arkea ja työskentelytapoja maailmanlaajuisesti. Lisäksi tarkasteltavana ovat uudenlaisia työmarkkinoita edustava metalliala sekä perinteisesti ulkomaalaisia työllistänyt kulttuuriala.

Johdanto (Pirkko Pitkänen)

Monikulttuurisuus ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen areenat (Mika Raunio, Minna Säävälä, Sari Hammar-Suutari & Pirkko Pitkänen)

Kaupunkiseudut kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ympäristöinä (Mika Raunio, Sari Hammar-Suutari & Minna Säävälä)

Terveydenhuollon kansainvälistyvät toimintaympäristöt (Pirkko Pitkänen)

Metallin ja korkean teknologian työyhteisöt monikulttuurisen oppimisen areenoina (Mika Raunio & Minna Säävälä)

Kulttuuria monikulttuurisesti (Sari Hammar-Suutari)

Osallisuuden haaste: kulttuurisesti monimuotoistuva työvoimakoulutus (Minna Säävälä & Elisa Keski-Hirvelä)

Kulttuurien välinen vuorovaikutus korkeakoulutuksen areenalla (Niina Kovalainen)

Kohtaamisia ja kokemuksia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä (Pirkko Pitkänen & Mika Raunio)

Aiheeseen liittyvät

Erilaisuus

Kirja sisältää kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden näkemyksellisiä puheenvuoroja kulttuurin, paikan ja identiteetin yhteen kietoutumisesta, erilaisuuden esittämisestä sekä monikulttuurisen yhteiselon ongelmista ja mahdollisuuksista.

Etnisyys ilman ryhmiä

Miten ajatella etnisyyttä, kansallisuutta ja rotua ”laatikon ulkopuolella”: esteettömästi, vapaana vakiintuneiden sanastojen viettelyksestä, sitoutumatta ennalta lukkoon lyötyihin oletuksiin?

Kulttuuri, paikka ja muuttoliike

Teos osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja monikulttuurisuudesta sekä kyseenalaistaa vakiintuneita tapojamme ajatella paikan, kulttuurin ja kuulumisen kytköksiä.

Suomalainen vieraskirja

Kirjassa lähestytään monikulttuurisuutta erilaisten käsitteiden ja niiden selittämisen kautta.

Suomi toisin sanoen

Kirja kaikille niille, joita Suomi maailmassa ja maailma Suomessa askarruttavat.