Koulutusihmeen paradoksit

Koulutusihmeen paradoksit

Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta

Koulutusihmeen paradoksit kokoaa yhteen kasvatussosiologian professori Hannu Simolan keskeisimpiä kirjoituksia koulutuksesta viime vuosikymmenen ajalta. Simola on Suomen kansainvälisesti arvostetuimpia koulutustutkijoita.

Teos avaa uudenlaisen kriittisen mutta samalla realistisen näköalan koulutuksen kehittämiseen. Simolan teksteissä on vahva tieteellinen ja teoreettinen pohja, mutta silti hän päätyy usein käytännöllisiin, vallitsevia totuuksia kyseenalaistaviin johtopäätöksiin. Teos onkin eräänlainen koulutuspoliittisen toisinajattelun käsikirja.

Simola keskittyy esseissään ennen kaikkea suomalaisen koulutuspolitiikkaan ja sen historialliseen kehkeytymiseen. Opettajan, tutkijan ja tinkimättömän ajattelijan auktoriteetilla hän pohtii koulun kehittämisen vaikeutta, markkinaliberalistisen koulutuspolitiikan vaikutuksia sekä Suomen PISA-menestyksen syitä. Miten suomalainen koulu on voinut pärjätä, vaikka se tekee kaiken vasten valtavirran oppeja?

Tallenne kirjan julkistamistilaisuudesta löytyy täältä.

– Tallenne kirjan julkistamistilaisuudesta löytyy täältä.

– Marjukka Liiten, Kasvatusasiantuntija: Koulut pitäisi rauhoittaa liialliselta oppiaineiden pänttäämiseltä. Helsingin Sanomat 16.9.2015

– Pertti Martiskainen, Tarpeeksi hyvä koulu riittää. Itä-Savo 30.11.2015

– Pekka Wahlstedt: Koulutusihmeen paradoksit. Aikalainen 9/2015

– Arvassalo ry: Koulu on kova juttu! Yle 21.10.2015

– Puheen Päivä: Jo yksikin työtään rakastava opettaja pitää koulun hengen pystyssä. Yle 16.12.2105

Alkulause

I Näkökulma: Totuuspuheen lumo ja ansa

II Koulun sosioanalyysi

 1. Pastoraalinen valta ja hienotunteisuuden dilemma
 2. Kenraali Adolf Ehrnrooth ja PISAn ihme
 3. Koulun uudistaminen, skeptinen optimismi ja järkevät utopiat

III Koulutuspolitiikan hiljainen käänne

 1. Koulupolitiikka ja riittävyyden eetos
 2. Kolmannen tasavallan koulutuspolitiikka
 3. Yliopistojen uusi hallinta (yhdessä Risto Rinteen kanssa)

IV Arvioinnin valta, voima ja kunnia

 1. Koulukohtaiset oppimistulokset ja julkisuus
 2. Akateeminen opettajankoulutus, arvioiva valtio ja auditointiyhteiskunta
 3. Vasten valtavirtaa (yhdessä Janne Varjon ja Risto Rinteen kanssa)

V Koulutuksen yhteiskunnallinen käsittäminen

 1. Kasvatustiede yhteiskuntatieteenä
 2. Koulutuksen laadunarvioinnin yhteiskunnalliset vaikutukset (yhdessä Risto Rinteen kanssa)
 3. Kontingenssi ja koulutuspolitiikka (yhdessä Risto Rinteen kanssa)

VI Lopputulema: Koulutuspolitiikan dynamiikat ja mahdollisen sosiologia

Jatkolukemistoksi

Aiheeseen liittyvät

Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen

Johdonmukainen perusteos kasvatuksen ilmiöistä ja kasvatustieteen historiasta, käsitteistä, teorioista ja teoreetikoista.

Toinen tapa käydä koulua

Kirjassa esiteltävä integraatiokoulutus tarjoaa uusia näkökulmia kouluun ja opettajankoulutukseen.

Yhteinen koulu – tasa-arvoa vai tasapäisyyttä?

Teoksessa tarkastellaan suomalaisen koulukeskustelun kiistoja eri aikoina.